Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат"

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від №       
 

Про затвердження  розміру
фактичних  витрат  на  копіювання або   друк  документів,
що  надаються   за  запитами  на  інформацію,
та  порядок  відшкодування  цих  витратВідповідно  до  частини  третьої  статті  21  Закону   України  "Про  доступ  до  публічної  інформації",  керуючись  статтями  40,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , Постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  13.07.2011 р.  №  740  «Про  затвердження  граничних  норм  витрат  на  копіювання  або  друк   документів  ,  що  надаються  за  запитом  на  інформацію» виконавчий  комітет  Броварської  міської  ради  

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити
1.1. Розмір  фактичних  витрат   на  копіювання   або  друк  документів  ,  що  надаються   за  запитом  на  інформацію   (додаток 1).
1.2  Порядок  відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання  або  друк  документів ,  що  надаються  за  запитом  на  інформацію (додаток  2)
1.3 Розрахунок  собівартості  фактичних  витрат на  копіювання  або  друк  документів  ,  що  надаються   за  запитом  на  інформацію  ( додаток  3).
2.  Визнати  таким  ,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого  комітету  Броварської  міської  ради   від  13.12.2011 № 621  « Про  затвердження  розміру  фактичних  витрат  на  копіювання  та  друк  документів  ,  що  надаються  за  запитами  на  інформацію  ,  та  Порядок  відшкодування   цих  витрат»
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського  голови   Андрєєва В.О.


 Міський  голова                                                            І.В.Сапожко 

 

Додаток  1
до  рішення   виконавчого  комітету  
Броварської  міської ради
від  «__»____________14р  №__

 

Розмір  фактичних  витрат  на копіювання  або  друк  документів,  
що  надаються  за  запитами  на  інформацію

№ з/п

Послуга  ,  що  надається

Вартість  виготовлення  1  аркуша  ,грн..

1.

Копіювання  або  друк  копій  документів  формату  А4 та  меншого  розміру  ( в тому  числі  двосторонній  друк )

 

1,10

2.

Копіювання  або  друк  копій  документів  формату  А3 та  більшого  розміру  ( в тому  числі  двосторонній  друк )

 

2,20

3.

Копіювання  або  друк  копій  документів  будь-якого  формату  ,  якщо  в документах  поряд  з  відкритою  інформацією  міститься  інформація  з  обмеженим  доступом  ,  що  потребує  її відокремлення  ,  приховування  тощо ( в  тому  числі  двосторонній  друк )

 

4,40

Керуючий справами виконкому               К.В.Кузнєцов

 

Додаток  2
до  рішення   виконавчого  комітету  
Броварської  міської ради
від  «__»____________14р №__


Порядок відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання  або  друк  документів,
що  надаються  за  запитами  на  інформацію
 

1. Цим  порядком  визначається  механізм  відшкодування   запитувачами  інформації  фактичних  витрат  на  копіювання   або  друк  документів,  що  надаються   виконавчим  комітетом  Броварської  міської  ради   за  запитами  на  інформацію.
2. Порядок   відшкодування  фактичних   витрат  на  копіювання  або  друк  документів,  що  надаються   за  запитами  на  інформацію  ( далі  - Порядок ),  застосовується  у  випадку ,  коли  виконавчий   комітет  Броварської  міської  ради   є  належним  розпорядником  інформації.
3. Відповіді  на  запити  на  інформацію  надаються  безкоштовно  
   - запитувачу  інформації ,  що  становить  суспільний  інтерес.
   - особі   у  разі   надання  інформації  про  неї.
4. Відшкодування  запитувачами  інформації  фактичних  витрат  на  копіювання  або  друк  документів  здійснюється  у  разі  потреби  у  виготовленні  більш  як  10  сторінок  запитуваних  документів.
Розмір  відшкодування  витрат  на  копіювання  або  друк  запитуваних  документів  визначається  відповідальною  особою  за  розгляд   запитів  та  надання  відповідей на  інформацію,  що  надійшла  усно, електронною  поштою,  факсом, телефоном або  поштою,  якщо  у  такій  кореспонденції  зазначено, що  це  запит  на  інформацію.
Оплата  рахунку  на  відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання   або  друк  документів,  що  надаються  за  запитами  на  інформацію,  здійснюється  у  будь-якій  фінансовій  установі,  зручній  для  запитувача.
5. У  разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на  інформацію   можна  визначити  заздалегідь  і  запитувач  надіслав  документ,  що  підтверджує  оплату  коштів ,  пов’язаних  з  наданням  відповіді  та   обрахованих  згідно  з  цим  Порядком  ,  відповідь  надається  в  установлений  законом  строк.
У  разі   якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на  інформацію   можна   визначити  заздалегідь,  але  запитувач  не  надіслав  документ,  що  підтверджує  оплату   коштів,  пов’язаних  з  наданням  відповіді,  обрахунок  цих  витрат   здійснюється  відповідальною  особою,  а  рахунок  на  відшкодування  витрат  надсилається  запитувачу  в  установлений  законом  строк  для  відповіді  на  запит  на  інформацію.
У  разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  не  можна  визначити  заздалегідь, сектор  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації ,  зважаючи  на  значний  обсяг  відповіді  за  запитом  на  інформацію  ,  надсилає  запитувачу  лист  на  рахунок  ,  у  якому  зазначається  часткова  сума  відшкодування  витрат.
6. Відповідь  на  запит  надається  після  отримання  документів,  що  підтверджують  повну  оплату  витрат,  пов’язаних  з  наданням  відповіді. Відповідь  на  запит  не  надається   у  разі  повної  або  часткової  відмови  запитувача  від  оплати  витрат ,  пов’язаних  із  наданням  відповіді  за  запитом  на  інформацію.


Керуючий  справами  виконкому                                  К.В.Кузнєцов
 

 

Додаток  3
до  рішення   виконавчого  комітету  
Броварської  міської ради
від  «__»____________14р №__


Складові  фактичних  витрат,  які  враховуються  для   визначення  розміру  плати  за  копіювання або  друк  документів,  що  надаються  за  запитом  на  інформацію

<

№ з/п

Складові  фактичних  витрат

 Сума  (грн..)  фактично

1

2

3

 

 

Формат  А4

1.

Час, що  використовується  на  копіювання  1  стор.

1,5 хв.

2.

Заробітна  плата

0,41

3.

Нарахування  на  заробітну  плату

0,15

4.

Витратні  матеріали

 

 

-папір

0,11

 

-тонер (картридж)

0,36

5.

Електроенергія

0,06

6.

Знос  засобу  копіювання (друку )

0,01

 

Разом :

1,10

У разі  простого  копіювання  або  друком однієї  сторінки  документа  іншого  формату  розмір  витрат  визначається  шляхом  множення   на  коефіцієнт  ,  тотожний  коефіцієнту  відношення   формату А4 до  формату  ,  що  копіюється  або  видруковується.


 У  разі  виготовлення  документа  шляхом  копіювання   чи  друку  з необхідністю  виокремлення  інформації  з  обмеженим  доступом  застосовується   коефіцієнт  - 4.


Керуючий  справами  виконкому                                              К.В.Кузнєцов