Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету Броварської міської ради "Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від ____________ № ______
м. Бровари


Про доповнення до плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2014 рік

 

Відповідно до звернення комунального підприємства Броварської міської ради «Служба замовника» від 30.05.2014 № 32-1710, на виконання статтей 3, 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, згідно з додатком.
2. В п’ятиденний термін після його затвердження:
- відділу організаційної та кадрової роботи оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Броварської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.

Міський голова І.В. Сапожко

Додаток
до рішення
від _____________
№ _____

Д О П О В Н Е Н Н Я Д О П Л А Н У
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2014 рік


п/п Назва рішення Ціль його прийняття Строк підготов-ки Відпові-дальний за розроб-ку
1 Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 22.03.2011 року № 153 «Про затвердження тарифів на вивезення твердих та рідких побутових відходів» Приведення рішень виконавчого комітету Броварської міської ради у відповідність до вимог законодавства України. КП «Служба замовника не є виконавцем послуг на вивезення твердих та рідких побутових відходів. Визнано інших виконавців послуг та затверджено нові тарифи. ІI півріччя
2014 року КП БМР «Служба замовника»

Керуючий справами виконкому К.В. Кузнєцов