Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я
від  ____________   №  ______
м. Бровари

Про  доповнення до плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2014 рік
 
Відповідно до звернення комунального підприємства  Броварської міської ради «Телестудія «Наше місто» від 15.09.2014 № 77 на виконання статтей 3, 7 Закону України  «Про  засади  державної  регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності», керуючись підпунктом 1 частини другої статті 52 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  виконком міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Затвердити доповнення до плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів  на 2014 рік, згідно з додатком.
2.  В п’ятиденний термін після його затвердження:
- відділу організаційної та кадрової роботи оприлюднити  дане рішення  шляхом розміщення на офіційному сайті Броварської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Андрєєва В.О.

Міський  голова                                                                                  І.В. Сапожко