Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я
від __________ №  _____
м. Бровари

Про затвердження  розміру  допомоги
на  поховання  деяких  категорій  осіб
 виконавцю волевиявлення  померлого  
або  особі , яка  зобов’язалася  поховати
померлого

Відповідно  до  пункту  2 «Порядку  надання  допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі  ,  яка  зобов’язалася  поховати  померлого»  ,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  № 99 від 31  січня  2007  року  ,  з  метою  цільового  використання  коштів  бюджету  міста  ,  керуючись  пунктом «а»  статті  28 ,  статтею  40  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  виконавчий  комітет  Броварської  міської  ради  

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити  розмір допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі  , яка зобов’язалась  поховати  померлого  в  розмірі  середньої  вартості  ритуальних  послуг  ,  які  визначені  переліком  ( що  додається ).
2. Відділу   бухгалтерського  обліку  виконавчого  комітету  Броварської  міської  ради  проводити  виплату  допомоги на  поховання.
3. Зобов’язати  СКП  «Броварська  ритуальна  служба» інформувати  в  10 денний  термін  виконавчий  комітет  Броварської  міської  ради  про  зміну  середньої  вартості  ритуальних  послуг.
4. Фінансовому  управлінню  Броварської  міської  ради   забезпечити  фінансування витрат  пов’язаних  з  похованням  зазначених  осіб   в межах  затверджених  коштів  в  бюджеті  міста   на  відповідний  бюджетний  рік.
5. Визнати  таким  , що  втратило  чинність  рішення   виконавчого  комітету  Броварської  міської  ради   від  27.04.2010 № 190  «Про  затвердження  розміру  допомоги  на  поховання   деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі  ,  яка  зобов’язалася  поховати  померлого».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського  голови Андрєєва В.О.

Міський  голова                                                                                         І.В.Сапожко