Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету "Про затвердження тарифів на платні послуги в Броварській центральній районній лікарні"

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
від ____________________№ ______
м. Бровари

Про затвердження тарифів на платні послуги в
Броварській центральній районній лікарні

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини другої статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами), від 18.07.97 № 496/97-ВР "Про інформацію Кабінету Міністрів України «Про стан справ у системі охорони здоров'я України та перспективи її розвитку"», від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін(тарифів)»(зі змінами), з метою встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів, стабільне функціонування відділення платних послуг та інших відділень лікарні, в тому числі і госпрозрахункових, розглянувши клопотання від 15.08.2014 № 1964 Броварської центральної районної лікарні та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін Броварська міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити  «Тарифи на платні послуги в Броварській центральній районній лікарні», згідно додатків 1, 2,3.
2. Відділу організаційної та кадрової роботи Броварської міської ради забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Броварської міської ради та в друкованих виданнях.
3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.П.

Міський голова                                                                                              І.В.Сапожко