Зведена інформація про надані адміністративні послуги за період з 07.08.2017 по 11.08.2017

 

Суб’єкт надання послуг

Прийнято заяв

Видано

документів

(результатів послуг)

Надано

консультацій

 

Відмови

Здійснено перевірок

ЦНАП

 

122

159

(+реєстрація вихідної документації)

в роботі

780

117

 

-

-

Відділ звернень громадян

письмові-

 

усні заяви-

реєстрація вихідної документації

(контрольних на виконанні-)

– в роботі

-

-

-

Відділ реєстрації місця проживання фіз.осіб

213

(з них

104- реєстрація

109-знято з реєстрації)

 

 

1063

997- довідок

24-повідомлень

5- протоколів

9-будинкових книг

28-надано відповідей на письмові запити та звернення

 

Внесено змін до картотеки талон ДМС-4

 

Внесено змін до картотеки померлих громадян по списках ДМС-3

Формування реєстру територіальної громади -548

-

-

Відділ реєстрації юр.та фіз.осіб

95

 

фіз-67

юр-28

запити-8

 

-

0

-

Відділ реєстрації речових, майнових прав

67

61

 

в роботі-43

105

-

-