Умови надання субсидії безробітним особам

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 змінено умову надання житлової субсидії для безробітних працездатних осіб.
Так, починаючи з 01.05.2018 року, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі сім’ї є особи працездатного віку, у яких станом на початок періоду, за який враховуються доходи: а) взагалі відсутні доходи, б) середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, в) не сплачено єдиного соціального внеску за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний. Виняток становлять особи, які одержували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини; допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю.
Пунктом 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій передбачена можливість надання субсидії за рішенням комісії на домогосподарство, у складі якого є безробітні громадяни, у двох випадках:
− якщо безробітні особи перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
− на момент призначення житлової субсидії такі особи сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія.
Управління соціального захисту населення веде облік таких домогосподарств щодо сплати та розміру єдиного соціального внеску.
Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням комісії домогосподарствам де є безробітні працездатні особи, та такі особи не сплатять єдиного соціального внеску чи сплатять його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, управлінням соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України виноситься на розгляд комісії подання щодо скасування рішення комісії такому домогосподарству і повернення коштів виплаченої субсидії до державного бюджету.