ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

На виконання статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статей 10, 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (містобудівна документація) – проекту внесення змін до Детального плану території, обмеженої   вул. Київською, вул. Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності в м. Бровари Київської області:

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту «Внесення змін до детального плану території, обмеженої

 вул. Київською, вул. Металургів, вул. Черняховського, бульв. Незалежності

в м. Бровари Київської області»

  1.  

Замовник

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

  1.  

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 .

  1.  

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

  1.  

Ймовірні наслідки:

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації  проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

б) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

в) зважаючи на географічне положення міста Бровари транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

  1.  

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено

Загальною альтернативою проекту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

  1.  

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Виконання стратегічної екологічної оцінки

здійснюється шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінити величину і значимість впливів і ризиків;

- розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

  1.  

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища,  охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» :

- формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень загального користування для житлових районів  (табл. 8.1); 

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату  та інсоляції  будинків і споруд  (п.14.9.1);

- забезпечення санітарного  очищення території із  дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття   із його послідуючим видаленням на міський полігон (п.11.2.1)

- облаштування  привуличної території системою декоративних  зелених насаджень (п. 8.2.6);

- розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку в загальноміську систему.

  1.  

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” .

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень детального плану території з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою детального плану території.

  1.  

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до детального плану території, обмеженої вул. Київською, вул.Металургів, вул.Черняховського, бульв. Незалежності

в м. Бровари Київської області»

подаються до:

- управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, к. 412, тел./факс (04594) 5-30-49);

- центру обслуговування "Прозорий офіс" Броварської міської ради (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, к. 114, тел. 5-66-16).

Відповідальна особа: Батинчук Світлана Миколаївна – начальник управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області - головний архітектор міста.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до  25 лютого          2019 року.