Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, період роботи в 1987—2001 роках на посаді дезінфектора-інструктора в санепідемстанції?

Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (у редакції, що діяла до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1181), було передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працювали, зокрема, у санітарно-епідеміологічних закладах.

 Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів із медичною освітою, поданою в додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» передбачено, зокрема, спеціальність «Медико-профілактична справа».

Згідно з розділом «Вступ» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я (далі — Довідник), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 і погодженого з Міністерством праці та соціальної політики України, до розділу «Фахівці» Довідника належать професії, що потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру).

Пунктом 4 розділу «Фахівці» Довідника передбачено професію інструктора-дезінфектора, до якого висуваються кваліфікаційні вимоги: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа».

З огляду на зазначене період роботи в 1987-2001 роках в санепідемстанції (до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1181) на посаді дезінфектора-інструктора (інструктора-дезінфектора), який належить до середнього медичного персоналу, зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.