Карта сайту

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області
 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Броварської міської ради" від 13.12.2011  № 657.

2. Виконавець заходів з відстеження - архівний відділ Броварської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- приведення цін на платні послуги, що надаються, у відповідність до вимог чинного законодавства;

- підвищення якості послуг у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, які зберігаються в архівному відділі;

- зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу;

4. Строк виконання заходів з відстеження: 02.10.2019 – 09.10.2019

5. Тип відстеження – періодичне.              

6. Методи одержання результатів відстеження – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  для відстеження результативності регуляторного акта використовувалась бухгалтерська та статистична звітність.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

 

 

 

Показники  результативності

Період

9місяців  2017 року

9місяців

2018 року

9місяців 2019 року

1.

кількість архівних довідок, виданих на платній основі, шт

47

89

     88

2.

кількість справ прийнятих від ліквідованих  підприємств, установ, організацій на платній основі, шт

-

-

-

3.

обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг  архівним відділом міської ради, грн.

4022,43

9509,41

8831,82

4.

обсяг коштів, витрачених на покриття видатків, пов’язаних з утриманням матеріально-технічної бази відділу, розвитком архівної справи, грн.

2387,38

7793,76

2234,34

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

Прийняте рішення:

- сприяє  покращенню  матеріально-технічної бази архівного відділу;

- підвищує якість наданих послуг та скорочує терміни їх надання за рахунок підтримання матеріально-технічної бази архівного відділу на більш високому рівні.

 

В.о. міського голови 

заступник міського голови                                                                                 О.В.Резнік