Карта сайту

Інформація про роботу служби у справах дітей станом на 01.06.2020

Систематично здійснюється перевірка умов утримання дітей у сім’ях. За період з 02.01  по 01.06.2020 Службою проведено 228 обстежень умов проживання дітей, а саме:

  • 190 обстеження умов проживання дітей;

  • 11 обстежень (9 сімей, 11 дітей)  за  актом проведення оцінки рівня безпеки дитини (у зв’язку із виникненням безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини, негайно відібрано 4* дітей у батьків (із них: 1* - по акту від 28.12.2019));

  • 2 (два) акти Головного управління Національної поліції в Київській області та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку  від 03.01.2020 та 20.01.2020;

  • 25 обстежень (інвентаризації) стану утримання житла, яке на праві власності чи користування належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування.

 

Діяльність комісії з питань захисту прав дитини (далі - Комісія).

Комісія є консультативно – дорадчим органом,  що утворюється виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області.  До складу Комісії входить 15 осіб – керівники відділів, управлінь, що дотичні до вирішення питань щодо забезпечення конституційних прав дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання (персональний склад Комісії затверджений рішенням від 16.11.2019 №824). Служба організовує проведення засідання Комісії.  Комісією, відповідно до покладених на неї завдань, станом на 01.06.2020 року проведено 15 засідань на яких розглянуто  161  питання (заяв, поданнів).  Підготовлено  147 рішень виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини готує: 

з/п

 

Питання

Кількість рішень

1.

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

32

2.

Дозвіл на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке, або право користування яким, мають діти:

(договору купівлі-продажу; дарування;  дозвіл на поділ житлового будинку; на укладання договору міни;  договору конкретного користування)

14

3.

Висновок про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав батька або матері дитини

11

4.

Висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

9

5.

Рішення про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

13

6.

Вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

5

7.

Вирішення спорів щодо визначення місця проживання малолітньої дитини

6

8.

Про внесення змін до рішень

4

9.

Висновок до суду про відібрання дітей від їх батьків без позбавлення їх батьківських прав

3

10.

Взяття під соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

4

11.

Про негайне відібрання дитини від батьків

3

12.

Рішення про надання/зняття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

15

13.

Влаштування/виведення дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї

5

14.

Рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною

8

15.

Дозвіл на постановку, зняття та перереєстрацію, укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу, право володіння яким має дитина

7

16.

Про призначення відповідального за збереження права користування майном, яке на праві користування належить дитині – сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування

3

17.

Влаштування дитини в центр соціально-психологічної реабілітації дітей, в сім’ю патронатного вихователя, інші установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб

1

18.

Рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті

1

19.

Дозвіл на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із спадкоємців якого є дитина

1

20.

Висновок до суду про поновлення батьківських прав

1

21.

Призначення законного представника дитини.

1

 

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Служба за місцем проживання (перебування) дитини після отримання від соціального закладу повідомлення щодо підтвердження інформації про складні життєві обставини, в яких перебуває дитина та її сім’я (у разі наявності), та копії акта оцінки потреб дитини протягом місяця приймає рішення (наказ) про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – облік СЖО):

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

(на обліку Служби)

57

проживають в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини,            із них:

45

перебувають в центрі соціально – психологічної реабілітації

1

скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення

8

систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання

0

переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

3

 

Головним спеціалістом відділу профілактики та захисту прав дітей Служби проведено 94  індивідуальних психологічних  консультативних  сеансів для дітей та дорослих, з проблематики:

консультування батьків з приводу навчання та виховання дітей, з питань психологічної підтримки дітей в ситуації розлучення батьків

2

інтерв’ювання дітей та батьків з питань, які розглядаються на комісії з питань захисту прав дитини

20

організація зустрічей дітей з батьками

10

індивідуальна робота з дітьми

27

індивідуальна робота з батьками дітей

35

 

Службою розробляється індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах (далі - індивідуальний план СЖО)   по кожній дитині, утворюється міждисциплінарна команда з числа працівників суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей, систематично (щоквартально) переглядається і коригується індивідуальний план:

кількість індивідуальних планів СЖО, із них:

59

розроблені після взяття дитини на облік

27

розроблені після перегляду і коригування

32

 

Облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування їх в сімейні форми виховання.

Станом на 01.06.2020 року на первинному обліку Служби перебуває:

Опіка та піклування:

Кількість дітей

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:

125

дітей – сиріт

30

дітей, позбавлених батьківського піклування

95

кількість дітей, які проживають в інших регіонах

20

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням, із них:

78

кількість дітей, які переміщені з тимчасово окупованої території  у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції

1

перебувають в сім`ях громадян

2

перебувають в сім’ях патронатних вихователів

2

Прийомні сім’ї:

 

кількість прийомних сімей

4

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, із них:

9

кількість осіб з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях

0

Дитячі будинки сімейного типу:

 

кількість дитячих будинків сімейного типу, в них:

6

виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

31*

кількість осіб з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування

2

Діти, які перебувають в інтернатних закладах:

 

у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті за станом здоров’я

1

у спеціалізованому обласному будинку дитини м. Боярка

2

*Діти, які перебувають в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу в інших регіонах

 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:

5

у прийомній сім’ї Великодимерської ОТГ

4

у дитячому будинку сімейного типу Фастівського району

1

у дитячому будинку сімейного типу Броварського району

-

 

У разі коли діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають (перебувають) не за місцем їх походження, відомості про таких дітей заносяться до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій.

Опіка та піклування:

Кількість дітей

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, із них:

25

дітей – сиріт

11

дітей, позбавлених батьківського піклування

14

Прийомна сім’я:

 

кількість прийомних сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території  у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції

1

кількість в ній дітей

2

Дитячі будинки сімейного типу:

 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій

2

кількість осіб з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій

0

Після взяття дитини на первинний облік Служба складає та затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, залишеної без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування  (далі - індивідуальний план, із них:

для дітей, залишених без батьківського піклування

6

для дітей – сиріт 

26

для дітей, позбавлених батьківського піклування

72

 

Усиновлення.

Відповідно до ст. 207 Сімейного кодексу України, усиновленням є прийняття усиновлювачами у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснюється на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільності та гармонійних умов її життя. Облік дітей, які можуть бути усиновлені (далі – облік з усиновлення), здійснюється службами у справах дітей. 

Станом на 01.06.2020 року 38 дітей, з числа дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на обліку Служби  як такі, що можуть бути усиновленими, з них:

 

Вік дитини (років)

Кількість дітей

0-2

1

3-5

9

6-10

10

11-18

18

 

У разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або не виявилося осіб, які бажають взяти під опіку чи піклування, Служба складає анкету дитини, яка може бути усиновлена, для передачі її та документів на регіональний облік. Протягом звітного періоду передано на регіональний облік 11 анкет дітей.

Місцевий облік,

кількість дітей

Регіональний облік,

кількість дітей

Центральний облік,

кількість дітей

38

34

34

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, після проходження курсу підготовки з питань виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та отримання рекомендацій щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, звертаються із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до Служби за місцем проживання. Служба протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів готує відповідний  висновок про можливість бути усиновлювачами  і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі. Служба за місцем взяття на облік кандидатів в усиновлювачі формує їх особову справу. 

Станом на 01.06.2020 на обліку з усиновлення перебуває 7 сімейних пар та 2 одиноких жінки.  Підготовлено 2 (два) висновки про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. 

З початку 2020 року кандидатами в усиновлювачі, які перебували на обліку Служби  усиновлено 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 3 дітей усиновлено з інших регіонів України, 2 (двоє)  -  в місті.

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється без перебування дитини на обліку.

Служба протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи згодна дитина на усиновлення, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує висновок. Протягом 2020 року підготовлено 2 (два) таких висновки.

 

Облік дітей, які залишились без батьківського піклування. 

Усі повідомлення про дітей, залишених без батьківського піклування, служба реєструє в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування, та з'ясовує відомості про дитину, її батьків або осіб, які їх замінюють, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, іншу інформацію, що має істотне значення.

Діти, які залишились без батьківського піклування:

25

перебувають в сім`ях громадян

13

перебувають в сім’ях патронатних вихователів

3

перебувають в центрі соціально – психологічної реабілітації:

6

ЦСПРД «Переяслав» (с. Циблі, Переяслав-Хм. р-н)

5

ЦСПРД «Копилів» (с. Копилів, Макарівський р-н)

0

ЦСПРД «Сезенків» (с. Сезенків, Баришівський р-н)

1

перебувають у спеціалізованому будинку дитини м. Боярка

1

Перебувають в Комунальному закладі Київської області в «Трипільській школі-інтернаті» Обухівського р-ну

1

перебувають в Центрі «Дитяча лікарня» м. Бровари

1

Сім’ї патронатних вихователів:

 

кількість сімей патронатних вихователів

2

кількість в них дітей

5*

влаштування дітей після вибуття із сім’ї патронатних вихователів, із них:

-

влаштовані в сім’ю громадян (родичів)

-

повернулися в біологічну сім’ю

-

усиновлені

-

влаштовані під опіку

-

влаштовані в дитячий будинок сімейного типу

-

влаштовані в прийомну сім’ю

-

З 02.01 по 01.06.2020 спеціалісти Служби були залучені свідками у 8 судових засіданнях.

* Двоє дітей набули 07.04.2020 статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішується питання по їх влаштуванню в сімейні форми опіки.

 

Облік  дітей, які не досягли повноліття, що відсутні у навчальному закладі, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин (провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти).

За період з 02.01 по 01.06.2020  до Служби надійшло із Броварських ЗОШ така кількість повідомлень:

 

ЗОШ І- ІІІ ступенів №1

-

ЗОШ І- ІІІ ступенів ім. В.О.Сухомлинського №2

3

ЗОШ І- ІІІ ступенів №3

2

Гімназія ім. С.І.Олійника

1

Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 5 ім. В.Стуса

-

ЗОШ І- ІІІ ступенів №6

-

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7

2

Навчально-виховний комплекс

-

ЗОШ І- ІІІ ступенів №9

-

ЗОШ І- ІІІ ступенів №10

2

Навчально-виховне об’єднання

1

Броварський професійний ліцей

1

Всього:

12

 

По кожному повідомленню спеціалістами проведено обстеження умов проживання дитини, бесіди з батьками та підготовлено відповіді на навчальні заклади.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про вищу освіту», п.15. Порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки, відрахування   неповнолітніх  студентів  здійснюється  за погодженням зі Службою. Станом на 22 травня 2020 року розглянуто та надано:

Дозвіл на відрахування студентів (учнів) вищих закладів освіти

5

 

Облік дітей, яким надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі подають до Служби заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних і засвідчені в установленому порядку копії документів.

Кількість дітей, переміщених з тимчасово окупованих територій України або району проведення антитерористичної операції

1960

загальна кількість дітей, яким надано статус дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

435

кількість дітей, яким надано статус дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів у 2020 році

32

 

Участь у нарадах, семінарах, вебінарах тощо:

24 січня 2020 року у приміщенні Бориспільської міської ради відбулася Міжвідомча нарада з питань запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми за участю заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ніжинського С.С. Участь у нараді взяв головний спеціаліст відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей БМР КО. 

Працівники Служби беруть участь у навчальних вебінарах, організованих Міністерством соціальної політики, із серії «Захист дітей та підтримка сімей в умовах пандемії COVID-19», а саме: 29 квітня 2020 року вебінар №1 на тему «Моніторинг стану дітей, сім?ї яких перебувають у складних життєвих обставинах», 07 травня 2020 року вебінар №2 на тему «Забезпечення безпеки дитини»,  та 21 травня 2020 року вебінар №3  на тему «Здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї».

22 травня 2020 року тендерний комітет Служби взяв участь у вебінарі «Публічні закупівлі. Зміни в законодавстві.», який організовано на замовлення служби у справах дітей та сім?ї Київської обласної державної адміністрації.