Карта сайту

Інформація щодо встановлення тарифу для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 753/32205 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» (далі ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС») доводить до відома фізичних та юридичних осіб, які мешкають (здійснюють свою діяльність) за адресою: м. Бровари, вул. Чорновола В., будинки № 9, № 11, № 15, № 6, № 6-а, №2~а; вул. Київська, № 243, № 245, № 247, № 243-а, № 249, № 249-а, № 249-6; вул. Соборна, № 18; вул. Василя Симоненка № 30, інформацію про наміри щодо встановлення для ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» тарифу на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Розрахунок економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на виробництво та постачання теплової енергії та постачання гарячої води для ТОВ «Житло Уют Сервіс» виконано ТОВ «Розрахунковий центр послуг «Київ».

ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС», як суб’єкт господарювання, що виробляє та постачає житлово-комунальні послуги: з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, до відома споживачів доводить таку інформацію:

1) Загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість)

№ з/п

Вид послуг

Плановий тариф з ПДВ грн/Г кал

1

Опалення в тому числі

1.1

для населення

1 567,61

1.2

інші споживачі

1 567,61

2

Гаряче водопостачання в тому числі:

Плановий тариф з ПДВ грн/м3

2.1

для населення

112,96

2.2

інші споживачі

112,96

 

Розрахунок тарифів на послуги з постачання теплової енергії ТОВ "Житло Уют Сервіс" на 2020 р.

Показники

Одиниці

виміру

План 2020 і рік

Виробнича собівартість теплової енергії всього, у т.ч.:

тис. грн.

21 701,61

Прямі витрати всього, у т.ч.:

тис. грн.

21 385,74

паливо на технологічні потреби

тис. грн.

14 672,57

електроенергія на виробництво і транспортування теплової енергії (активна і реактивна)

тис. гри.

5 315,48

холодна вода для технологічних потреб

тис. грн.

6,47

матеріальні ресурси (сіль, каті он іт, спірт, інші)

тис. грн.

0,00

витрати з оплати праці

тис. гри.

0,00

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

тис. грн.

0,00

амортизація основних засобів виробничого призначення

тис. грн.

0,00

міжсезонні регламенті роботи по котельні

тис. гри.

299,39

оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення

тис. грн.

500,01

ТО та експлуатація котельного та газового обладнання

тис. грн.

312,82

експлуатація складових газорозподільної системи

тис. грн.

100,83

оренда теплових мереж

 

178,19

Загальновиробничі витрати

тис. грн.

315,87

Адміністративні витрати

тис. грн.

1 975,56

Витрати із збуту

тис. грн.

0,00

Інші витрати з операційної діяльності

тис. грн.

0,00

Витрати з операційної діяльності всього

тис. грн.

23 993.04:

Фінансові витрати

тис. грн.

0,00

Повна собівартість теплової енергії

тне. грн.

23 993,04

Обсяг реалізації теплової енергії

тис. Гкал

18,37

Повна собівартість виробництва, транспортування і постачання 1 Гкал(без ПДВ)

грн./Гкал

1 306,34

Повна собівартість виробництва, транспортування і постачання 1 Гкал(зПДВ)

грн./Гкал

1 567,61 і

Розрахунок тарифів на послуги з постачання гарячої води ТОВ "Житло Уют Сервіс" на 2020 р.

Показники

Одиниці

виміру

План 2020 рік

Виробнича собівартість теплової енергії всього, у т.ч.:

тис. грн.

5 583,78

Прямі витрати всього, у т.ч.:

тис. грн.

5 502,51

паливо на технологічні потреби

тис. грн.

2 934.04

електроенергія на виробництво і транспортування теплової енергії (активна і реактивна)

тис. грн.

1 062,92

холодна вода для технологічних потреб

тис. грн.

1 227,35

матеріальні ресурси (сіль, катіоніт, спірт, інші)

тис. грн.

0.00

витрати з оплати праці

тис. грн.

0,00

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

тис. гри.

0.00

амортизація основних засобів виробничого призначення

тис. гри.

0,00

міжсезонні регламенті роботи по котельні

тис. грн.

59,87

оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення

тис. грн.

99,99

ТО та експлуатація котельного та газового обладнання

тис. грн.

62,55

експлуатація складових газорозподільної системи

тис. грн.

20,16

оренда теплових мереж

 

35,63

Загальновиробннчі витрати

тис. грн.

81,27

Адміністративні витрати

тис. грн.

508,31

Витрати із збуту

тис. грн.

0,00

Інші витрати з операційної діяльності

тис. грн.

0,00

Витрати з операційноїдіяльності всього

тне, гри.

6 173,36

Фінансові витрати

тис. грн.

0,00

Повна собівартість теплової енергії

тис. гри.

6 173,36

Обсяг гарячої води

тис. мЗ

65,58

Повна собівартість послуги з постачання гарячої води на 1мЗ(без ПДВ)

грн./мЗ

94,13

Повна собівартість послуги з постачання гарячої води на 1мЗ(з ПДВ) :

грн./мЗ

гіДІ 2,96