Карта сайту

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування № 4 та № 7 в м. Бровари

1. Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари (далі - Конкурс) проводиться відповідно до вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про ліцензування видів господарської діяльності» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

2. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари (далі - Умови) розроблені відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 03.11.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування населення та визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари.

3. Організатором проведення конкурсу з  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Бровари є виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області (далі - Організатор).

4. Об’єкти даного конкурсу:

п/п

№   маршруту 

Назва маршруту (початковий та кінцевий пункт призначення)

Кіл-ть автобусів на маршруті

Інтервал руху, хв

 

 

Довжина

маршруту,

км

1

4

Асфальтний завод (вул. Онікієнка Олега)  - Поліклініка (вул. Шевченка)

2

35

12+12

2

7

Алюмінієвий завод (бульвар Незалежності) –  Магазин «Каштан» (вул. Кобзарська)

2

30

8,3+7,8

 

5. Організатор укладає з переможцями конкурсу договір на перевезення пасажирів терміном на 5 років.

6. Участь у конкурсі є безкоштовною.

 

 

Умови конкурсу

У конкурсі на визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування № 4 та № 7 в м. Бровари можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси класу А, I та відповідають вимогам, чинного законодавства.

Досвід роботи перевізника-претендента, пов’язаний з перевезенням пасажирів, повинен становити не менше одного року.

Транспортні засоби, які плануються використовувати на маршрутах міста, повинні мати не менше 19 місць для сидіння пасажирів та відповідати за технічними та екологічними показниками вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту. Відповідність екологічним нормам транспортного засобу (за умови відповідності автобуса категорії Євро-3 і вище).

Строк експлуатації транспортних засобів не повинен перевищувати 5 років.

Наявність у перевізника  резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу повинна відповідати  нормативу, згідно Постанови КМУ від 21 травня 2009 № 525.

Згідно Постанови КМУ від 03.11.2008 №1081  забезпечити роботу на об'єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

Підключення суб’єктів господарювання – перевізників до єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування шляхом обладнання до ТЗ системи GPS моніторингу та укладання договорів з ТОВ «Дозор Україна.

 

Подання документів на конкурс

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою КМУ від 03.12.2008 №1081 (далі – Порядок проведення конкурсу), і такі документи:

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні) та відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;

- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

- анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу;

- копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

 

Документи для участі у конкурсі від претендентів приймаються управлінням будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (м. Бровари, бульв. Незалежності, 4-а, каб. 15) з 04.09.2020 щоденно (крім суботи, неділі та святкових днів) з 8-00 год. до 15-00 (обідня перерва з 12-00 год. до 13-00 год). Останній термін подання документів до 10-00 години 05.10.2020 року. Документи, що надійшли після встановленого терміну, не приймаються. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в конкурсі, несе перевізник-претендент. Бланк заяви на участь у конкурсі можна отримати за вищевказаною адресою.

Засідання конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу відбудеться 20.10. 2020 року о 14-00 годині за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, каб. 204 (зал засідань) .

 

Детальна інформація розміщена на сайті міста Бровари – www.brovary-rada.gov.ua в розділі «Рішення виконавчого комітету» - рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 31.08.2020 № 649. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (04594) 4-61-11.

 

 

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 180)
 ____________________________________
 (найменування організатора перевезень)

 

ЗАЯВА 
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на

автобусному маршруті загального користування

1. ____________________________________________________________________

(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування, _____________________________________________________________________________

номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень)

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”,
 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та оголошення ________________________________________________________________,

(найменування організатора перевезень)

у __________________________________________________________________________

(інформація про місце публікування оголошення)

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую на отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на автобусному маршруті __________________________________________________________________

(назва маршруту, номери рейсів)

за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________________

(номер об’єкта в оголошенні)       (пріоритетність за об’єктами (у разі потреби)

2. Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:

подані мною документи є достовірними;

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;

згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене переможцем укласти договір або отримати дозвіл на виконання перевезень.

3. До заяви додаю:

анкету про участь у конкурсі;

відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал;

документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

 

____________________________
 (найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
 (підпис)

_____________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

____ _________ 20___ року

 

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 180)

_________________________________

(найменування організатора перевезень)

 

ВІДОМОСТІ

про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Поряд-ковий номер

Марка і модель автобуса

Державний реєстрацій-ний номер

Рік випуску/ дата першої реєстрації
 (за наявності такої відмітки у свідоцтві про реєстрацію)

Пасажиро-місткість (загальна пасажиро-місткість/ кількість місць для сидіння пасажирів)

Підтвер-дження права використання автобуса (серія та номер свідоцтва про реєстрацію автобуса)

Відповідність екологічним нормам транспортного засобу
 (за умови відповідності автобуса категорії Євро-3 і вище)

Перелік елементів доступності автобуса
 для осіб з інвалідністю
  та інших маломобільних груп населення

(зазначається за умови подання таких автобусів на конкурс)

 

_________________________________
 (найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи -
 підприємця або уповноваженої особи)

____________
 (підпис)

________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

____ _________ 20___ року

 

 

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 180)

____________________________________

(найменування організатора перевезень)

 

ВІДОМОСТІ
про додаткові умови обслуговування маршруту

________________________________________, повідомляю про ___________________:

(найменування автомобільного перевізника-претендента)

___________________________________________________________________________

(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових

__________________________________________________________________________________________

засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати

__________________________________________________________________________________________

додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,

__________________________________________________________________________________________

право працювати на якому він претендує отримати)

 

______________________________________________
 (найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи)

____________
 (підпис)

____________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

____ _________ 20___ року

 

 

Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 180)

______________________________________

(найменування організатора перевезень)

 

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів

або продовження строку дії договору (дозволу)

Поряд-ковий номер

Найменування показника

1.

Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений (виданий) як переможцю попереднього конкурсу (за наявності)

2.

Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання

 

________________________________________________
 (найменування посади керівника автомобільного перевізника-претендента, фізичної особи -
 підприємця або уповноваженої особи)

____________
 (підпис)

____________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

____ _________ 20___ року