Карта сайту

Інформація, щодо коригування тарифу на послуги із захоронення ТПВ, які ТОВ «Десна-2» планує ввести в дію з 01 травня 2021 року

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №130 від 05.06.2018 р. «Про затвердження Порядку інформування споживачів про наміри зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ «Десна-2», як суб’єкт господарювання, що надає послуги по захороненню твердих побутових відходів (далі по тексту - ТПВ) на полігоні ГПВ ТОВ «Десні-2», що розташований на землях Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, доводить до відома фізичних та юридичних осіб про наміри провести коригування тарифу на послуги по захороненню 1 тони ТПВ з 01 травня 2021 року та встановлення нового планового тарифу на рівні 164,44 грн. (без ПДВ).

Новий тариф розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» загальний розмір планового тарифу на послуги по захороненню ТПВ, його структура (планові витрати за елементами, плановий прибуток, порівняння з діючим тарифом, динаміка змін) подано в Таблиці 1.

Основні причини коригування тарифу на захоронення ТПВ є те, що відбулася зміна обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від ТОВ «Десна -2» (виконавця послуг по захороненню ТПВ). Зокрема: збільшення земельного податку, зростання мінімальної заробітної плати, зростання прожиткового мінімуму, зростання вартості електрично: енергії, зростання цін на послуги сторонніх організацій по виконанню робіт по влаштуванню котлован), підвищення цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.

Тариф, який діє на сьогоднішній день, становить 137,28 грн. Зауважимо, що діючий тариф на послуги із захоронення ТПВ відшкодовує собівартість послуг по захороненню ТПВ лише на 80%.

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 7 календарних днів з дня опублікування інформації в засобах масової інформації (Сайтах -, Броварської міської ради, ТОВ Броварська редакція газети «Нове життя»). Адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань - 07400, Київська обл, м. Бровари, а/с 336, тел. (044) 495-44-68 ТОВ «Десна-2» (електронна адреса – desna2@i.ua ) та 07443 Київська обл., Броварський р-н, смт Калинівка, вул. Чернігівська, буд. 20, тел. (04594) 79125 Калинівська громада.

 

Таблиця 1

з/п

Статті витрат

Діюча ціна станом на

01.04.2021 р.,

грн. /ти.

Відкоригова ний тариф з 01.05.2021 р., грн./тн.

Відхилення, грн

1

2

3

4

5

1.

Паливно-мастильні матеріали

29,98

32,59

+ 2,61

2.

Електроенергія

1,06

1,48

+ 0,42

3.

Заробітна плата основних робітників

28,41

34,52

+ 6,11

4.

Нарахування страхових внесків на заробітну плату основних робітників, 22%

6,25

7,59

+ 1,34

5.

Амортизація основних виробничих засобів

0,40

0,30

- 0,10

6.

Екологічний збір

15,00

15,00

-

7.

Орендна плата за землю під сміттєзвалище

7,05

7,05

8.

Улаштування котловану

9,39

15,09

+ 5,7

9.

Профілактичні санітарні заходи

0,07

0,07

-

10.

Дератизація, дезінфекція

0,11

0,11

-

11.

Ремонт основних засобів

3,69

3,69

-

12.

Загальновиробничі витрати

9,04

13,78

+ 4,74

13.

Виробнича собівартість

110,45

131,27

+ 20,82

14.

Адміністративні витрати

13,76

17,51

+ 3,75

15.

Повна собівартість

124,21

148,78

+ 24,57 

16.

Рентабельність, 5%

5%

5%

17.

Прибуток

6,21

7,44

+ 1,23

18.

Ціна підприємства

130,42

156,22

+ 225,80

19.

Єдиний податок 5%

6,86

8,22

+ 1,36

20.

Всього ціна підприємства

137,28

164,44

+ 27,16