Карта сайту

Адміністративні послуги міської ради

Направлення на альтернативну (невійськову) службу

Відповідальний за виконання: відділ праці.

Контакти: приміщення міського управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради, відділ праці, вул. Гагаріна, 18, каб. 208,   тел. 5-15-84

Графік прийому:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00
п'ятниця з 8.00 до 16.00
перерва на обід з 12.00 до 12.45

Перелік необхідних документів: паспорт, заява громадянина про направлення на альтернативну службу, документи, що підтверджують істинність релігійних переконань, документ про освіту, довідка про склад сім’ї, довідка з місця роботи чи навчання.

Оплата: безкоштовно.

Термін виконання: календарний місяць.

Порядок розгляду: після взяття на військовий облік, але не пізніше, ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подається заява. Реєстрація заяви за наявності паспорта та документів, перевірка повідомлених заявником даних, рішення приймається комісією в присутності заявника.

Результат послуги: направлення на альтернативну службу.

Причина відмови: несвоєчасне подання заяви, відсутність підтвердження істинності релігійних переконань, неявка громадянина без поважних причин на засідання комісії.

Законодавча основа: Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу», постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.99 №2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу.

Порядок оскарження: до органів вищого рівня, в судовому порядку.