Карта сайту

Інформація про відділ сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області   

 

Основні завдання відділу сім'ї та молоді Броварської міської ради Київської області є:

 • Відділ сім’ї та молоді утворений для забезпечення реалізації державної політики, дотримання соціальних стандартів та міжнародних норм у сфері правового та соціального захисту сім’ї, молоді та дітей, а також для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів громади щодо питань сім’ї та молоді.
 • Забезпечення реалізації та виконання міських програм, спрямованих на соціальне становлення та розвиток молоді, утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, забезпечення захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, багатодітних родин та молодих сімей.
 • Сприяння молодіжним, дитячим, релігійним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї та молоді.
 • Створення дорадчого органу, координаційної ради, комісій у складі начальника відділу (голова), керівників інших виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян та фізичних осіб.
 • Налагодження міжнародного співробітництва з установами, підприємствами та організаціями різних форм власності з питань молодіжної політики та сімейних відносин.

 

Структура та керівництво

 

 5.1. До складу Відділу входять структурні підрозділи, що діють на підставі своїх  положення, які затверджуються міським головою:

- сектор роботи з молоддю;

- сектор роботи з сім’ями та дітьми.

 image

 

Сектор роботи з молоддю

Основними завданнями сектору є:

 • Забезпечення виконання Конституції України і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, наказів та розпоряджень Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень міського голови та здійснення контролю за їх реалізацією.
 • У сфері сприяння соціального становлення та розвитку молоді:

-  організація проведення міських конкурсів, виставок, фестивалів, конференцій, круглих столів тощо;

- надання в установленому порядку підтримки дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, їхнє залучення до виконання міських програм і здійснення заходів у сфері діяльності Сектору;

- організація в установленому порядку подання претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, відбір кандидатур та їх подання на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді;

-  взаємодія з громадськими організаціями у сфері молодіжної політики.

 • У сфері поліпшення правового та соціального становища молоді:

-  сприяння у створенні на території міста мережі молодіжних центрів;

- дійснення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, в тому числі через друковані, аудіовізуальні та електронні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

- впровадження міжнародних стандартів та новітніх соціальних технологій, спрямованих на соціальну та правову підтримку молоді.

 • Подання на розгляд Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету пропозицій щодо бюджетних асигнувань, виконання місцевих програм і проведення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді та її дозвілля.
 • Здійснення моніторингу проблемних питань з реалізації молодіжної політики, подання пропозицій щодо їх врегулювання на ім’я начальника відділу.
 • Подання в установленому порядку статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів.
 • Сприяння в межах компетенції залученню коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності для соціальної підтримки молоді.
 • Забезпечення захисту персональних даних.
 • Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Виконання інших функцій згідно з покладеними на нього завданнями.

 

imageimageimage

 

Сектор роботи з сім’ями та дітьми

Основними завданнями Сектору є:

 •  Забезпечення виконання Конституції України і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, наказів та розпоряджень Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень міського голови та здійснення контролю за їх реалізацією.
 • У сфері сприяння соціального становлення та розвитку сімей і дітей:

- організація проведення міських конкурсів, виставок, фестивалів, конференцій, круглих столів тощо;

- надання в установленому порядку підтримки дитячим та іншим громадським організаціям, їхнє залучення до виконання міських програм і здійснення заходів у сфері діяльності Сектору;

- взаємодія з громадськими організаціями у сфері сімейної політики.

 • У сфері поліпшення правового та соціального становища сімей та дітей:

- сприяння у створенні на території міста дитячих центрів та сімейних закладів соціального спрямування;

- здійснення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, в тому числі через друковані, аудіовізуальні та електронні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

- впровадження міжнародних стандартів та новітніх соціальних технологій, спрямованих на соціальну та правову підтримку сімей та дітей.

 • Подання на розгляд Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету пропозицій щодо бюджетних асигнувань, виконання місцевих програм і проведення заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей та дітей, їхнього відпочинку та дозвілля.
 • Здійснення моніторингу проблемних питань з реалізації сімейної політики, подання пропозицій щодо їх врегулювання на ім’я начальника відділу.
 • Подання в установленому порядку статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів.
 • Сприяння в межах компетенції залученню коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності для соціальної підтримки сімей та дітей.
 • Забезпечення захисту персональних даних.
 • Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом. 

 

imageimageimage

 

 

IMAGE FOLDER (/files/new/Foto/News/2021/09.09/2)

  

 

image

Якщо ти молодий і завзятий, маєш бажання вносити вклад в розвиток молодіжної політики тобі саме до нас!