Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) В МІСТІ БРОВАРИ

 

1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

1.1. Координаційна рада, утворена розпорядженням міського голови, складається не більше ніж з 12 осіб, з яких 1/3 складають представники громадських організацій та представники депутатського корпусу, а 2/3 – представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів.

1.2. Кількісний та персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатів міської ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків.

1.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

1.4. Функції Координаційної Ради:

* приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення та Програми;

* проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

* подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі;

* приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік

для голосування;

* визначати абсолютний обсяг фінансування Бюджетуучасті  на наступний рік у відповідності до розділу IIПрограми;

* отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету участі;

* визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету Броварської міської ради, постійних депутатських комісій та засіданнях Броварської міської ради;

* контролювати хід реалізації проектних пропозицій, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

* визначати формат публічного представлення і попереднього обговорення проектних пропозицій;

* визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування;

* виходити з пропозиціями до виконавчого комітету Броварської міської ради щодо організаційних моментів, пов’язаних з особистим голосуванням;

* проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-портал Броварської міської ради про час та місце проведення засідання;

* звітувати за результатами реалізації проектів.

1.5 Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

1.6 Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження Броварським міським головою.

1.7 Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

1.8 Координаційна рада діє на підставі Положення про Бюджет участі та Програми.

 

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

2.1 Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Бровари, його автор засвідчує свою згоду на вільне користування міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації Бюджет участі м. Бровари.

2.2. Проектна пропозиція повинна відповідати вимогам, визначеним у Положенні та Програмі.

2.3. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

2.4. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

* одна заявка - один об'єкт;

* об’єкт загального користування;

* актуальність для членів територіальної громади міста Бровари;

* узгодженість мети та результату;

* можливість реалізації протягом бюджетного року.

2.5. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Броварської міської ради.

2.6. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності територіальної громади міста Бровари і відповідати затвердженій містобудівній документації.

2.7. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, мають формуватися з наступного пакету документів:

* бланк-заявка, згідно з додатком  до Положення;

* список з підписами щонайменше 10 фізичних осіб мешканців територіальної громади міста Бровари (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують – у разі подання малого проекту, та не менше 25 членів територіальної громади – у разі подання великого проекту;

* орієнтовний розрахунок вартості проектної пропозиції;

* за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо.

2.8 Терміни подачі проектів:

* пілотний етап – у квітні-травні 2017 року протягом 30 календарних днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради;

* на регулярній основі – протягом 45 календарних днів, починаючи з дати визначеної Координаційною радою, з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі.

2.9. У рамках Громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

- Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

- Не є цілісними, а мають фрагментний характер;

- Суперечать чинному законодавству України;

- Мають обмежений доступ для мешканців міста Бровари;

- Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

2.10. Проектні пропозиції подаються в паперовому та електронному вигляді до Центру надання адміністративних послуг(далі ЦНАП)(формат pdf, doc, ppt, jpq, docx, xls,xlsx)за адресою: м. Бровари, вул.Гагаріна, 18, e-mail: info@brovary-rada.gov.ua.

2.11. Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених авторами, для виконання яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс), оприлюднюється після прийняття рішення Координаційної ради на офіційному веб-порталі Броварської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

2.12. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на Конкурс, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні наофіційному веб-порталі Броварської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

2.13. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

2.14. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

2.15 Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій, але не пізніше ніж за 7 робочих днів до початку голосування.

2.16 Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій.

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

3.1. Центр надання адміністративних послуг веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі.

3.2 Координаційна рада під час засідань перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції, відповідність загальним критеріям визначеним у Положенні та Програмі. За необхідністю, передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Броварської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій.

3.3 За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада протягом 15 робочих днів з дня отримання пропозицій (проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням вимог Положення та Програми, формує перелік тих, що будуть представлені для голосування.

3.4 Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності оприлюднює сформований Координаційною радою перелік пропозицій, які будуть представлені для голосування, на офіційному веб-порталі Броварської міської ради та в місцях, що будуть визначені для голосування.

3.5 У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

3.6. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

3.7. Після проведення аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює на офіційному веб-порталі Броварської міської ради проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та Координаційної ради.

3.8. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи,заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

4.1. Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Бровари, які мають реєстрацію місця проживання або перебування в офіційних документах «місто Бровари».

4.2.  Голосування за проектні пропозиції здійснюється:

4.2.1. Через офіційний веб-портал Броварської міської ради, шляхом заповнення електронної версії анкети для голосування або після авторизації через систему BankID.

4.2.2. У Центрі надання адміністративних послуг міста Бровари шляхом заповнення друкованої версії анкети для голосування, де також можна буде ознайомитися з переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.

4.3. Голосування проводиться не раніше 5 робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-порталі Броварської міської ради

4.4. Голосування за проектні пропозиції проводиться протягом 15 робочих днів, після оприлюдненням всіх проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

4.5. Кожен член територіальної громади може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному періоді.

 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1.Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за проектну пропозицію, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок Громадського бюджету міста Бровари, та оприлюднення результатів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

5.2. Встановлення результатів голосування здійснює Координаційна рада на відкритому засіданні протягом 3 робочих днів після завершення голосування шляхом підрахунку голосів:

5.2.1. Голоси, подані через он-лайн голосування на офіційному веб-порталі Броварської міської ради;

5.2.2. Голоси, подані особисто шляхом заповнення друкованої версії анкети для голосування у Центрі надання адміністративних послуг.

5.3. Координаційна рада на своєму засіданні, відповідно до результатів голосування, формує рейтинг великих та малих проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти Бюджету участі м.Бровари. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію Громадського бюджету у м.Бровари на відповідний рік.

5.4. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможця визначає Координаційна рада своїмрішенням.

5.5. Результати голосування фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради.

5.6. Рейтинг, перелік проектів та протокол засідання Координаційної ради оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

5.7. У разі обмеження фінансових ресурсів Бюджету участі на реалізацію проектної пропозиції, з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.

 

6ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Подання проектів

1.1

Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій. Комунальним підприємствам, засновником яких є Броварська міська рада, та надавачам інших житлово-комунальних послуг (за згодою) розміщувати рекламу Програми за текстом, затвердженим Координаційною радою.

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Протягом строку дії Програми

1.2

Проектні пропозиції подаються в паперовому та електронному вигляді доЦентру надання адміністративних послугформат pdf,doc,ppt,jpq,docx,xls,xlsx, за адресою: м. Бровари, вул.Гагаріна, 18, e-mail: info@brovary-rada.gov.ua.

 

Автори

Пілотний етап – у квітні-травні 2017 року протягом 30 календарних днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

На регулярній основі – протягом 45 календарних днів, починаючи з дати визначеної Координаційною радою.

 

1.3

Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви. За необхідністю, передача копій заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Броварської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій. що будуть визначені для голосування.

У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

 

 

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Структурні підрозділи БМР

Протягом  15 робочих днів з дня отримання проектних пропозицій

1.4

Створення реєстру отриманих проектних пропозицій

ЦНАП

 

Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектних пропозицій

 

Завдання 2. Аналіз та  оцінка проектів

2.1

Передача перевірених проектних пропозицій до структурних підрозділів

Координаційна рада

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку-заяви

2.2

Здійснення аналізу поданих проектних пропозицій за змістом та можливістю їх реалізації.

У разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники виконавчих органів Броварської міської ради зв’язуються з автором (авторами) проектних пропозицій з пропозицією уточнення інформації протягом 7 робочих днів

У разі відмови автора (авторів) проекту надати всю необхідну інформацію проект в подальшому відхиляється

Структурні підрозділи Броварської міської ради до повноважень яких відноситься реалізація проектів

 

Протягом 15 робочих днів з дати отримання проектів (у виключних випадках з дозволу виконавчого комітету дозволяється продовжити термін аналізу проекту)

 

2.3

Узагальнення аналізу проектів, створення реєстрів проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування

 

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після отримання останнього  аналізу проекту

 

2.4

Розміщення на сайті Броварської міської ради:

- проектів (за винятком персональних даних про автора), які допускаються до голосування, та реєстру цих проектів

 

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів

 

Завдання 3. Визначення проектів-переможців

3.1

Оприлюднення оголошення про голосування

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

 

Не пізніше, ніж за 5 днів до початку голосування

 

3.2

Визначення громадської думки шляхом:

- паперового голосування за формою бланку для голосування;

- електронногоон-лайн голосування на офіційному веб-порталі Броварськоїміської ради

 

Жителі міста Бровари

 

Протягом 15 робочих днів після оприлюднення всіх проектів на офіційному веб-порталі Броварськоїміської ради

3.3

Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування та підсумків електронного голосування; встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми.

 

Координаційна рада

 

Протягом 3 робочих днів після закінчення голосування

 

3.4

Розміщення на сайті Броварської міської ради результатів голосування.

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

 

Не пізніше 5 робочих днів після встановлення результатів голосування

 

Завдання 4. Реалізація проектних пропозицій.

4.1

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.

 

Головні розпорядники коштів

 

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

 

4.2

Включення бюджетного запиту, із проектом-переможцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Броварської міської ради

 

Фінансове управління

 

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

 

4.3

Виконання головними розпорядниками проектів-переможців

 

Головні розпорядники коштів

 

Протягом бюджетного року

 

4.4

Офіційне подання головними розпорядниками до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

 

Головні розпорядники коштів

 

Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом

 

4.5

Офіційне подання головними розпорядниками до Координаційної ради річного звіту щодо виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту.

 

Головні розпорядники коштів

 

До 1 березня року, що наступає за звітним

 

4.6

Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному веб-порталі Броварської міської ради

 

Відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності

Координаційна рада

Фінансове управління

 

 

Щоквартально протягом 3 робочих днів після отримання звітів

 

 

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Проекти, які шляхом голосування отримали найбільшу кількість голосів та були рекомендованими до реалізації, мають бути  винесені на розгляд  сесії міської ради.

7.2. За результатами «пілотного етапу» проектні пропозиції затверджені рішенням сесії міської ради підлягають фінансуванню за рахунок коштів Бюджету участі у 3-4 кварталі 2017 року.

7.3. Проектні пропозиції, затверджені рішенням сесії міської ради, «на регулярній основі» підлягають фінансуванню за рахунок коштів Бюджету участі на наступний бюджетний рік.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1.За результатами реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі, Координаційна рада формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли від головних розпорядників коштів, комунальних підприємств, установ та організації, які брали участь в реалізації проектів.

8.2. Загальний звіт про виконання Програми виноситься на  засідання сесії Броварської міської ради після розгляду на Координаційній раді.

8.3. Звіт про виконання Програми підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Броварської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                                                            І.В. Сапожко