Карта сайту

Секретар міської ради

 

БОГУЦЬКИЙ  СЕРГІЙ  ВАСИЛЬОВИЧ

image

   Народився 15 січня 1984 року в с. Рогізна, Сквирського
   району, Київської області.

 

   ОСВІТА:
   У 2006 році закінчив Київський національний економічний
   університет. Спеціальність «фінансовий менеджер».

   У 2009 році закінчив Навчально-науковий Інститут
   магістерської підготовки та післядипломної освіти
   «Університету економіки та права «Крок», спеціальність
   «управління проектами».


   Електронна адреса: info@brovary-rada.gov.ua
   Телефон: (04594) 6-17-46

ОБОВ'ЯЗКИ:

Забезпечує виконання повноважень, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про статус депутатів місцевих рад» щодо:

  • у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування в України», здійснює повноваження міського голови;
  • скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради,  питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
  • веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»;
  • організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
  • за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
  • організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.

Структурні підрозділи, які знаходяться в сфері відповідальності секретаря міської ради:

  • відділ з організації роботи Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчого комітету.