Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 01.12.2015 № 724"Про демонтаж самовільно розміщених (встановлених) об’єктів в місті Бровари"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 01.12.2015 № 724
м.Бровари
 
Про демонтаж самовільно розміщених 
(встановлених) об’єктів в місті 
Бровари
 
Для забезпечення порядку планування, забудови та раціонального використання території міста, керуючись розділами 8-10 Правил благоустрою міста Бровари, затверджених рішенням Броварської міської ради від 22.10.10 № 14-98-82-05, Положенням «Про надання земельних ділянок для розміщення збірно-розбірних металевих гаражів на території міста Бровари інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату поблизу місця проживання», затвердженого рішенням Броварської міської ради від 18.08.11 № 317-11-06, ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу України, п 2.31 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, ст. 16 закону України «Про рекламу», п. «а» ст. 30, п «а» ст. 31, п. «Б» ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради     
ВИРІШИВ:
1.Демонтувати самовільно розміщені (встановлені) об’єкти: 
малі архітектурні форми, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати), засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, автокавярні, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки, холодильне обладнання), лотки, столики тощо), об’єкти сезонної дрібно роздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірні металеві гаражі та об’єкти зовнішньої реклами в місті Бровари на прибудинкових територіях житлових будинків, територіях загального користування, в парках, скверах та на інших об’єктах благоустрою.
2. Власникам і користувачам земельних ділянок, балансоутримувачам, власникам та орендарям житлових будинків, керівникам підприємств і організацій всіх форм власності при виявленні власників самовільно розміщених (встановлених) об’єктів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірних металевих гаражів та об’єктів зовнішньої реклами та їх власників інформувати про них спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради.
3.Демонтаж та вивіз самовільно розміщених (встановлених) об’єктів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібно роздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірних металевих гаражів та об’єктів зовнішньої реклами, розташованих на загальноміських територіях, власники яких невідомі або відмовились від демонтажу власними силами проводиться КП БМР «Бровари-благоустрій». Демонтаж та вивіз самовільно розміщених (встановлених) об’єктів може здійснюватись іншим суб’єктом господарювання на підставі договору з спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста.
4.Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста провести фінансування зазначених робіт за рахунок міського бюджету.
5.Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста:
5.1. Попереджати власників самовільно розміщених (встановлених) об’єктів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірних металевих гаражів та об’єктів зовнішньої реклами в місті Бровари про дату демонтажу та вивозу із зайнятих територій (у разі наявності власників).
5.2. Забезпечити організацію та контроль за демонтажем самовільно розміщених (встановлених) об’єктів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірних металевих гаражів та об’єктів зовнішньої реклами в місті Бровари, власники яких невідомі або відмовились від демонтажу власними силами.
6. Демонтаж самовільно розміщених (встановлених) об’єктів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі здійснювати згідно з розділом 8 Правил благоустрою міста Бровари.
Демонтаж самовільно розміщених (встановлених) об’єктів зовнішньої реклами здійснювати згідно з розділом 9 Правил благоустрою міста Бровари.
Демонтаж самовільно розміщених (встановлених) збірно-розбірних металевих гаражів здійснювати згідно з розділом 10 Правил благоустрою міста Бровари.
7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Броварської міської ради № 411 від 22.07.2014 року «Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, малих архітектурних форм, збірно-розбірних металевих гаражів та об’єктів зовнішньої реклами в місті Бровари».
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Голубовського Г.П.
 
Міський голова                                                       І.В.Сапожко