Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 09.02.2021р. № 11-01-08 "Про умови оплати праці міського голови"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про умови оплати праці міського головиВідповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Броварська міська рада Броварського району Київської області


В И Р І Ш И Л А:


1.Установити міському голові Сапожку І.В. (далі – міський голова) місячний посадовий оклад у розмірі встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і схеми посадових окладів згідно з додатком 50.

2.Установити міському голові надбавку за виконання особливо важливої роботи, розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

3. Виплачувати міському голові надбавку до посадового окладу за 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» згідно з додатком 57.
4. Виплачувати міському голові надбавку за вислугу років у розмірі 20 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, враховуючи стаж служби міського голови Сапожка І.В. в органах місцевого самоврядування понад 10 років.

5.Установити міському голові надбавку до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі 10 відсотків.

6.Здійснювати щомісячне преміювання міського голови відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят, ювілейних дат у розмірі 80 відсотків заробітної плати, у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

7.Надавати міському голові матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

8.Видатки, пов’язані із зазначеними виплатами, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі на утримання Броварської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Сапожка І.В.

 


Міський голова                                                                                                       Ігор САПОЖКО

 

 

м. Бровари
від 09.02.2021 року
№ 11-01-08