Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 09.02.2021р. № 12-01-08 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників Броварської міської ради Броварського району Київської області"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про упорядкування структури та умов

оплати праці працівників Броварської

міської ради Броварського району Київської області


Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних», наказу Міністерства праці України від 02.01.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Броварська міська рада Броварського району Київської області


В И Р І Ш И Л А:


1.Визначити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Броварська міська рада) виходячи з умов оплати праці, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268), і схем посадових окладів згідно з додатками 50, 51, 55.


Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок) робітників, зайнятих обслуговуванням Броварської міської ради та її виконавчих органів встановлені згідно з додатками 1-3 наказу Міністерства праці України від 02.01.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі - наказ Міністерства праці України від 02.01.1996 № 77).

 

2.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати посадові оклади заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам та робітникам Броварської міської ради.

 

3.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років, або які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.


службовцям - надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

4. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати доплату спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників виконавчих органів міської ради, керівників структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступників) доплату:


1) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;


2) за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

 

5. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

 

6. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

 

7. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.


Доплату за науковий ступінь та надбавку за почесне звання виплачувати працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

 

8. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати надбавку до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування: заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради у розмірі встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» згідно з додатком 57.

 

9. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати надбавку за вислугу років:


1) заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.


2) службовцям Броварської міської ради у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків – у порядку визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних установ».

 

10.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати:


1) надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці, в розмірі залежно від рівня допуску;


2) надбавку за режимно-секретну діяльність;


3) доплату за ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних, в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

11.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати робітникам Броварської міської ради:


1) надбавку за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу;

2) надбавку за класність водіям в таких розмірах: водій 2-го класу – 10 відсотків, водій 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

3) надбавку водіям за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

4) доплату робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.

 

12.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радників міського голови, старост, керівників виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступників, інших працівників та робітників Броварської міської ради відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят, ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

 

13.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці надавати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам Броварської міської ради матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

 

14. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці надавати робітникам Броварської міської ради матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати робітника.

 

15.Здійснювати вище зазначені виплати заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю Броварської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, радникам міського голови, старостам, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, іншим працівникам та робітникам Броварської міської ради.

 

16.Видатки, пов’язані із зазначеними виплатами, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі на утримання Броварської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради.

 

17.Вважати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 2120-89-07 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників Броварської міської ради Київської області».

18.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову І.САПОЖКА.

 

 

Міський голова                                                                                                           Ігор САПОЖКО

 

 

м. Бровари
від 09.02.2021 року
№ 12-01-08