Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 27.05.2021 р. № 224-07-08 "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Броварської міської ради Броварського району Київської області VIІІ скликання"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії

Броварської міської ради Броварського району

Київської області VIІІ скликання

 

 

Відповідно до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.04.2021 р. № 185-06-08 «Про внесення змін до Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання», керуючись частиною 13 статті 46, частиною 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, правопорядку, діяльності засобів масової інформації, інформаційної політики та технологій, Броварська міська рада Броварського району  Київської області

 

ВИРІШИЛА:

Внести до Положення про постійні комісії Броварської міської ради Броварського району Київської області VIІІ скликання (далі – Положення), затвердженого рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 09.02.2021 р. № 09-01-08, такі зміни:

1.1. Статтю 9 викласти в новій редакції:

«За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків - заступником голови і секретарем постійної комісії.

Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі внесення відповідних пропозицій, рекомендацій, висновки та інші рішення постійної комісії приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісії - в цілому.

За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

1) ухвалити висновок;

2) ухвалити рекомендацію;

3) взяти інформацію до відома;

4) створити робочу групу;

5) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням;

6) надати доручення для доопрацювання проекту рішення.

Постійна комісія за результатами розгляду проекту рішення приймає висновок, яким:

1) підтримує проект рішення міської ради без зауважень та підписує його;

2) підтримує проект рішення міської ради із зауваженнями чи рекомендаціями; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення поряд із підписом голови профільної постійної комісії ставиться відмітка «із зауваженнями» або «з рекомендаціями»;

3) за згодою суб'єкта подання створює робочу групу постійної комісії для доопрацювання проекту рішення;

4) відхиляє проект рішення з відповідним обґрунтуванням та повертає його суб'єкту подання; у цьому випадку на оригіналі проекту рішення поряд із підписом голови постійної комісії ставиться відмітка "відхилено" із зазначенням дати та номеру відповідного протоколу засідання постійної комісії.

Висновок постійної комісії викладається у протоколі засідання комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій підлягають розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами.

Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій, а також вжиті заходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії у встановлений законодавством термін».

1.2. В тексті Положення слова «міста» у всіх відмінках замінити на «Броварська міська територіальна громада» у відповідних відмінках.

1.3. В пункті 7 статті 4 Положення слова «бюджету міста» замінити на «місцевого бюджету».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сергія БОГУЦЬКОГО.

 

 

Міський голова                                                                                                                     Ігор САПОЖКО

 

 

м. Бровари

від 27.05.2021 р.

№ 224-07-08

 

 

[Проект рішення міської ради]

[Результати голосування]

[Протокол засідання]

[Розгляд рішення]