Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 08.10.2021 р. №432-13-08 "Про надання згоди комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» на отримання кредиту"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 Про надання згоди комунальному підприємству

Броварської міської ради Броварського району Київської

області «Броваритепловодоенергія» на отримання кредиту

 

 

Керуючись статтею 26, пунктом 5 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» від 06.10.2021 № 01-2527, з метою отримання кредитних коштів для проведення розрахунків по виплаті заробітної плати, по  сплаті податків та інших обов’язкових платежів, матеріалів, робіт та послуг, за спожиті природний газ та електроенергію, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань комунальної власності, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури, транспорту та благоустрою, з питань бюджету, соціально - економічного розвитку, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Броварська міська рада Броварського району Київської області

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»(надалі – КП «Броваритепловодоенергія») на отримання кредиту для проведення розрахунків по виплаті заробітної плати, по сплаті податків та інших обов’язкових платежів, за спожиті природній газ та електроенергію,матеріали, роботи, послуги та укладення договору про відкриття кредитної лінії з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі –Банк або АТ «АЛЬФА-БАНК»), відповідно до якого Банк відкриє КП «Броваритепловодоенергія» відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії в розмірі не більше 50 000 000,00 грн., з можливістю самостійного розподілу суми кредитних коштів на різні види кредитних продуктів;

- строк дії кредитної лінії - не більше 12 (дванадцяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод про надання траншів до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 15% (п'ятнадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим  у гривнях;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за прострочення повернення  кредиту (його частини), наданого у гривнях.

 

2. Уповноважити директора КП «Броваритепловодоенергія» або особу, яка виконує його обов’язки, самостійно на власний розсуд визначати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим рішенням (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати договір про відкриття кредитної лінії від імені КП «Броваритепловодоенергія», вносити зміни в решту умов договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії  про надання траншів в межах договору про відкриття кредитної лінії.

 

3. З метою забезпечення зобов’язань, що виникають у зв’язку з отриманням кредиту та укладенням договору про відкриття кредитної лініїнадати згоду на укладення КП «Броваритепловодоенергія» з Банком договору застави належних КП «Броваритепловодоенергія» майнових прав, а саме:

- належних та ті, що будуть належати в майбутньому майнових прав на грошові кошти, що знаходяться або будуть знаходитись у майбутньому на поточному рахунку/поточних рахунках відкритому/відкритих КП «Броваритепловодоенергія» в АТ «АЛЬФА-БАНК» та/або на усіх інших поточних рахунках КП «Броваритепловодоенергія», що відкриті в Банку та/або будуть відкриті в майбутньому, в тому числі інші майнових прав, які стосуються коштів на поточному/поточних рахунку/рахунках та прав щодо поточного/поточних рахунку/рахунків, та які віднесені згідно чинного законодавства до майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку для цілей обтяження таких майнових прав в межах грошових зобов’язань перед АТ «АЛЬФА-БАНК»;

- прав вимоги КП «Броваритепловодоенергія»до АТ «АЛЬФА-БАНК» за Договором на комплексне банківське обслуговування та або/ за Договором банківського рахунку, прав вимоги КП «Броваритепловодоенергія» до Банку на одержання будь-яких коштів за Договором на комплексне банківське обслуговування та/або за Договором банківського рахунку або в зв’язку з будь-якими операціями по поточному/поточних рахунку/рахункахв межах грошових зобов’язань перед АТ «АЛЬФА-БАНК».

У відповідності із зазначеним договором/договорами заставою забезпечується виконання КП «Броваритепловодоенергія» у повному обсязі своїх обов’язків перед Банком договором про відкриття кредитної лінії, який буде укладено між КП «Броваритепловодоенергія» та Банком, відповідно до цього рішення.

 

4. Надати згоду на забезпечення заставою,визначених в п. 3 цього рішення,майнових прав договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які КП «Броваритепловодоенергія», згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни  не потребують окремого рішення Броварської міської ради Броварського району Київської областіщодо заставленого майна, і  встановлена застава  залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаних майнових прав (предмету застави) у повному обсязі , з урахуванням  будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами
КП «Броваритепловодоенергія».

 

5. Уповноважити директора КП «Броваритепловодоенергія» або особу, яка виконує його обов’язки, визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені КП «Броваритепловодоенергія», а також вносити зміни в решту умов договору застави та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Петра БАБИЧА.

 

 

Міський голова                                                                                                                     Ігор САПОЖКО

 

 

м. Бровари

від 08.10.2021 р.

№ 432-13-08

 

[Проект рішення міської ради]

[Результати голосування]

[Протокол засідання]

[Розгляд рішення]