Карта сайту

Облік та грошова допомога внутрішньо переміщеним особам

 

Факт внутрішнього переміщення особи підтверджується довідкою про   взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. При отриманні такої довідки важливим фактором є дата переміщення , яку заявник зазначає у заяві.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» датою початку окупації Криму визначено 20 лютого 2014 року. За Наказом Антитерористичного центру при Службі безпеки України «Про визначення районів проведення АТО та термінів її проведення» території Донецької та Луганської областей визначені районами проведення АТО із 7 квітня 2014 року.

Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509, врегульовано механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Для отримання довідки  повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина (віком до 14 років), недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік. 

Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої  подається заява, додатково подається документ, що посвідчує особу законного представника.

При подачі заяви про взяття на облік малолітньої дитини додатково подається документ, що посвідчує особу заявника, та документ, що підтверджує родинні стосунки між дитиною та заявником.

У день подання заяви про взяття на облік безоплатно видається безстрокова довідка встановленого зразка, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою та скріплюється печаткою управління соціального захисту населення.

У разі зміни місця проживання/перебування заявник звертається за видачею довідки до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. 

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 505, передбачена виплата щомісячної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному із її членів за умови надання письмової згоди у довільній про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї у таких розмірах:

для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000 гривень на одну особу;

для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1946,10 грн.);

для осіб з інвалідністю ІІ групи115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1721,55 грн.);

для осіб з інвалідністю ІІІ групипрожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (1497 грн.);

для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3 000 гривень; для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, - 3400 ; для багатодітної сім’ї5000 гривень.

Надається грошова допомога з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з обліку, але не більш ніж на шість місяців. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк уповноваженим представником сім’ї подається заява (з пред’явленням довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї), в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги.  Таку заяву на наступний шестимісячний термін може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

• будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване  в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

• будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється. Виняток становлять: 

• громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;

• громадяни, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку ЛКК, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;

• громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16-ти років і доглядають за ними;

• громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю І групи або за дітьми з інвалідністю віком до 18 років;

• громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, або за особами, які досягли 80-річного віку;

• фізичні особи, які надають соціальні послуги;

• студенти денної форми навчання.