Карта сайту

Оголошується конкурс оцінювачів з визначення ринкової (оціночної) вартості об’єктів, що належать до комунальної власності

Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області оголошує конкурс оцінювачів з визначення ринкової (оціночної) вартості об’єктів, що належать до комунальної власності Броварської міської  територіальної громади, для цілей оренди:

Дата проведення конкурсу: 27.07.2021р.

Час:14.00

Замовник та платник за здійснення робіт з оцінки - управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Місце проведення конкурсу: Київська область, Броварський район, місто Бровари, бульвар Незалежності, 2.

Місцезнаходження комісії, контакті дані: Київська область, Броварський район, місто Бровари, бульвар Незалежності, 2, телефон (04594)7-20-56, e-mail: ukv_bmr@ukr.net.

Інформація про об’єкти оцінки: перелік об’єктів оцінки наведено у таблиці.

Кінцевий термін подання документів: 26.07.2021 до 17.00

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки одного об’єкта: 3000,00 (три тисячі гривень 00 коп.).

 

 Для участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності претендент повинен подати заяву про участь у конкурсі, інформацію про претендента та копії документів (сертифіката суб’єкта оціночної діяльності кваліфікаційне свідоцтво, посвідчення про підвищення кваліфікації, тощо).

 Інформація про претендента повинна містити:

  • Інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

  • Досвід, стаж роботи суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів яких він залучає до роботи;

  • Членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

 

Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

  • Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки та термін проведення оцінки.

  • До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу.

 

Інформація надається у вигляді інформаційної довідки або листа з додаванням копій необхідних документів.

 

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

  • складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

  • відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

  • переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного.

 

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті секретареві комісії складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- заяви;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копй підтвердних документів.

 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

 

№ п/п

Перелік комунального майна Броварської міської територіальної громади щодо якого оголошено конкурс на проведення експертної оцінки

1.

Нежитлове приміщення фізкультурно-оздоровчого закладу «Плавальний басейн «Купава» площею 102,0 кв.м. за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Шевченка, буд. 10

2.

Нежитлове  приміщення у житловому будинку, площею 11,2 кв.м, за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Грушевського Михайла, буд. 3-Б

3.

Нежитлове  приміщення у житловому будинку, площею 13,0 кв.м, за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Петлюри Симона, буд. 23-Б

4.

Частина нежитлового приміщення у житловому будинку, площею 1,0 кв.м, за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, бульвар Незалежності, буд. 10

5.

Нежитлове підвальне приміщення у житловому будинку, площею 64,6 кв.м., за адресою: Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Лагунової Марії, буд. 10