Карта сайту

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійними організаціями, діяльність яких має соціальне спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за кошти місцевого бюджету

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області

 

Оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійними організаціями, діяльність яких має соціальне спрямування, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за кошти місцевого бюджету у 2022 році.

 

Мета конкурсу - забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені у місцевому бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійних організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, згідно з пунктом 5.19., розділу 5 «Заходи Програми та їх фінансування» Програми «З турботою про кожного» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020р. № 2108-89-07.

 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійними організаціями, діяльність яких має соціальне спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за кошти місцевого бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 14.09.2021 р. № 706. 

 

До участі у конкурсному відборі допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійні організації, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, діяльність яких поширюється на територію Броварської міської територіальної громади .

 

Проекти (програми,заходи), що надаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію та налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями у ефективній діяльності на благо Броварської міської територіальної громади. 

 

Пріоритетним завданням проведення конкурсу є забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

 

Конкурсні пропозиції подаються громадськими організаціями за такими пріоритетними напрямками:

1. Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору).

2. Реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору.

3. Проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю. 

4. Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їх сімей.

5. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста.

7. Національно-патріотичне виховання молоді.

8. Абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд.

9. Надання інших соціальних послуг.

 

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані напрямки діяльності, але не обмежуватися цим переліком.

 

Не допускаються до участі у конкурсі громадські об’єднання осіб з інвалідністю і ветеранів та благодійні організації, діяльність яких має соціальне спрямування в разі, коли:

 • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства та інформацію, що міститься в державних реєстрах;

 • інститути громадянського суспільства не зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та не зареєстровані як юридична особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, діяльність яких поширюється на територію Броварської міської територіальної громади;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційної заяви;

 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення діяльності;

 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі ;

 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

 • конкурсна пропозиція не відповідає адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які спрямовані на отримання прибутку.

 

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85 відсотків вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 відсотків необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією (благодійним фондом, організацією), як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

 

Для участі у Конкурсному відборі громадські організації подають:

1)  заяву про участь у конкурсному відборі, затвердженої форми (додаток 3);

2)  копію статуту громадської організації;

3)  копію рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

5) коротку інформацію про діяльність та досвід роботи громадської організації;

6) опис проекту за затвердженою формою та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додатки 4, 5);

7) звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році);

8) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проекту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше, ніж на один бюджетний рік.

 

Конкурсна пропозиція подається організатору конкурсу у друкованій та електронній формі.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу. 

 

Усі документи, що складають друкований варіант подані учасником конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані,прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації ( благодійної організації, фонду).

 

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 

Переможці конкурсу будуть визначені до 01.01.2022 року.

 

Конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу (до 29.10.2021 року).

 

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється Управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, кабінет 212, телефон (04594) 6-01-41 та на електронну адресу upsznmbrovary@ukr.net, щодня, крім суботи, неділі та святкових днів з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45), у п’ятницю з 8-00 до 15-45.

 

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

 • реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

 • очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

 • рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у попередньому році (за наявності);

 • відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

 

За додатковою інформацією звертатися до Каштанюк Тетяни Миколаївни за телефоном (04594) 6-01-41 або за електронною адресою upsznmbrovary@ukr.net, щодня, крім суботи, неділі та святкових днів з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45), у п’ятницю з 8-00 до 15-45. 

 

Строки проведення конкурсу:

* 08.11.2021 року з 10-00 до 12-00 - I етап конкурсу – індивідуальне оцінювання;

* 11.11.2021 року з 13-00 до 15-45 – II етап конкурсу – відкритий захист конкурсних пропозицій.

 

Організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів після затвердження рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його офіційному веб-сайті Броварської міської ради Броварського району Київської області.

 

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу шляхом надсилання відповідної скарги організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу в судовому порядку.