Броварська територіальна громада

Київська область, Броварський район

23.06.2022 11:29

Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта - карети швидкої допомоги  – Volkswagen Kombi Ambulanssi  MNZ – 681 VIN  WW2ZZZZHZAH244282

Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта - карети швидкої допомоги  – Volkswagen Kombi Ambulanssi  MNZ – 681 VIN  WW2ZZZZHZAH244282.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір субєктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (із змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

 

Дата проведення конкурсу: 07.07.2022 р.

Час:10.00

Замовник та платник за здійснення робіт з оцінки - управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Місце проведення конкурсу: Київська область Броварський район місто Бровари бульвар Незалежності, 2.

Місцезнаходження комісії, контакті дані: Київська область Броварський район місто Бровари бульвар Незалежності, 2, телефон (04594)7-20-52,

e-mail: ukv_bmr@ukr.net. (відділення Нової пошти № 3, адреса: Київська область Броварський район місто Бровари вулиця героїв УПА, 3)

 

Кінцевий термін подання документів:  30.06.2022  до 16.00.

Строк виконання роботи у календарних днях: не більше 8 календарних днів.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3100,00 грн. (три тисячі сто гривень 00 копійок)

 

Для участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності претендент повинен подати підтвердні документи (заяву про участь в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформацію про претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювача).

 Інформація про претендента повинна містити:

  • наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

  • інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство в саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо;

  • досвід, стаж роботи суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів яких він залучає до роботи;

  • членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Інформація надається у вигляді інформаційної довідки або листа з додаванням копій необхідних документів.

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна, підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу.

 

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

- конкурсної документації, складеної відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»; 

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного.

 

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті секретареві комісії і складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- заяви;

- інформацію щодо практичного досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; 

- копій підтвердних документів.

 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.»