Дія

Державні соціальні допомоги та компенсації

01 листопада 2023

1. Розміри державних соціальних допомог на 2024 рік

2. Призначення допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами

Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Призначення допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини

4. Призначення допомоги при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя, - одному з них на їх розсуд), який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення. Допомога призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини

5. Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Право на отримання “пакунка малюка” мають громадяни України, що народили живонароджену дитину. “Пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину 

6. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 

7. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога призначається одиноким матерям (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновлювачам, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має також мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

8. Призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

Допомога призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів

9. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:

 • дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду (дитина з інвалідністю до трьох років; дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи);
 • дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
 • Компенсація призначається за умови укладення договору з муніципальною нянею.

10. Оновлено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Розширено категорію дітей , на яких поширюється послуга з догляду. Це:

 • діти до 3-х років у внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб);
 • діти до 6-ти років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3-х років);
 • діти до 6-ти років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю І чи ІІ групи (раніше – це діти віком до 3-х років);
 • діти до 6-ти років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

11. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України.

Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям з інвалідністю, визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів

12. Призначення надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею

13. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

 • особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства;
 • особи, яким установлено інвалідність в установленому порядку;
 • особи, які не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
 • діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи

14. Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Державна соціальна допомога на догляд призначається одиноким малозабезпеченим особам та одиноким особам, які досягли 80-річного віку за умови в потребі постійного стороннього догляду

15. Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Щомісячна грошова допомога на догляд надається на підставі висновоку лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу за формою, встановленою МОЗ за погодженням із Мінсоцполітики (незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності)

16. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Тимчасова державна соціальна допомога виплачується непрацюючим особам, які мають наявний страховий стаж не менше 15 років, на підставі відповідної довідки, виданої органами Пенсійного фонду України

17. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, що постійно проживають на території України, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї

18. Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Допомога надається одному з батьків дитини, за умови пред’явлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину по місяць досягнення дітьми 6 річного віку включно

19. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Державна соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Призначення і виплата державної соціальної допомоги, грошового забезпечення здійснюються управлінням соціального захисту населення на підставі підготовлених службою у справах дітей документів

20. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Тимчасова допомога призначається на дітей віком до 18 років, якщо:

відомості про одного з батьків (платника аліментів), які внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено

21. Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності та без проходження навчання особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

 • особами з інвалідністю I групи;
 • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи

22. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Одноразова винагорода виплачується жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" відповідно до Закону України "Про державні нагороди України"

23. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, відповідно до законодавства

24.  Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Компенсація призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами:

 • на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я - для дітей віком до 18 років;
 • на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії - для осіб віком від 18 років.

25. Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться управлінням соціального захисту населення на підставі заяви, поданої постраждалою особою або її законним представником до 15 жовтня поточного року за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

26. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям на період воєнного стану

Допомога призначатиметься, якщо у складі сім’ї є особа працездатного віку, яка:

 • є особою з числа внутрішньо переміщених осіб і не працює/не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи;
 • повернулася після міграції/тривалого перебування (не менш ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебуває на обліку як ВПО і не працює або не сплатила/за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за умови звернення не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

27. Нарахування грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

13 лютого поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 136, якою продовжено термін реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»» до кінця 2024 року.

За призначенням державних соціальних допомог та компенсацій необхідно звертатися до управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: м. Бровари, вул. Героїв України. 18, каб. 101, 105, 108.

Мешканцю
Управління містом
Бізнес та інвестиції
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux