Дія

Управління соціального захисту населення

11 жовтня 2023

Адреса та контакти:

Місцезнаходження управління: 07400, Київська обл., Броварський район, м. Бровари, вул. Героїв України, 18.

Юридична адреса: 07400, Київська обл., Броварський район, м. Бровари, вул. Героїв України, буд.18.

Тел.: (04594) 6-14-37

E-mail: upsznmbrovary@ukr.net

Начальник управління – Петренко Алла Іванівна, тел.6-14-37

Заступник начальника управління – Каштанюк Тетяна Миколаївна, тел.6-01-41

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області є виконавчим органом Броварської міської ради Броварського району Київської області, що утворюється міською радою, є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. З питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області, затвердженим рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 21.12.2023 року №1440-61-08.

Метою діяльності та основними завданнями управління є:

 1. забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм із здійснення заходів у цій сфері;
 2. призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України;
 3. організація соціального обслуговування населення, надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій , які надають соціальні послуги;
 4. розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 5. забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до суб’єктів соціальної інфраструктури;
 6. здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Управління в межах компетенції:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку громади;
 • вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, з питань, віднесених до повноважень управління;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління. З цією метою призначається особа, відповідальна за виконання вищезазначеного напрямку роботи, про що зазначається в посадових обов’язках такого працівника;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує захист персональних даних;
 • готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належить до його компетенції;
 • залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
 • здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу.

з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 • організовує в межах своєї компетенції роботу щодо відшкодування витрат на оплату послуг зв’язку, пільгового проїзду автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян, та інших пільг, передбачених законодавством;
 • здійснює прийом заяв з необхідними документами та /або відомостями про призначення та надання житлової субсидії;
 • здійснює прийом заяв з необхідними документами та / або відомостями про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

здійснює призначення та виплату:

 • державної допомоги сім’ям з дітьми; допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб; одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам,а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
 • відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
 • виплату щомісячної компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
 • одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;
 • одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
 • щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалих внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
 • одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, отримувачами яких є члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
 • бере участь у роботі комісій, утворених при виконавчому комітеті, з питань соціального захисту населення;
 • формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
 • на користь платників податку і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
 • проводить інвентаризацію особових справ та рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, в установленому законодавством порядку;
 • забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг.

у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 • організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
 • здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно – курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
 • видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
 • організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • веде облік внутрішньо переміщених осіб;
 • здійснює заходи щодо надання послуг із професійної адаптації ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;
 • організовує надання послуг із психологічної реабілітації, професійної адаптації учасникам антитерористичної операції;
 • здійснює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України , а також членів їх сімей;
 • здійснює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • здійснює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей;
 • здійснює виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

у сфері соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню:

 • здійснює організаційно – методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг Броварським міським територіальним центром соціального обслуговування Броварського району Київської області;
 • координує роботу та здійснює організаційно-методичне забезпечення міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області;
 • координує роботу та здійснює організаційно-методичне забезпечення Центру соціальних служб Броварської міської ради Броварського району Київської області;
 • подає пропозиції під час формування проекту місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту;
 • забезпечує виконання державної політики з питань надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати;
 • сприяє влаштуванню за потреби до будинків – інтернатів громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • організовує процедуру визначення потреб населення Броварської міської територіальної громади у соціальних послугах з метою отримання об’єктивних даних (кількісних та якісних), необхідних для забезпечення розвитку на території громади системи надання соціальних послуг, що функціонує на засадах безбар’єрності, безперервності, послідовності надання соціальних послуг та їх різноманітності;
 • приймає рішення щодо надання або відмову у наданні соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив цих обставин;
 • забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • веде облік фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі;

у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 • здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітаціі (технічними та іншими засобами реабілітаціі);
 • здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
 • здійснює направлення до центрів реабілітації дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів;
 • здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
 • інформує місцевий цен тр зайнятості про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати ;
 • бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;
 • забезпечує ведення єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
 • інформує населення з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
 • здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

Управління має наступні структурні підрозділи :

 • відділ прийому громадян ;
 • відділ прийняття рішень;
 • відділ формування виплатних документів;
 • відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами;
 • відділ контролю;
 • відділ з питань ветеранської політики;
 • відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та оздоровлення пільгових категорій громадян;
 • відділ координації надання соціальних послуг;
 • відділ обліково-економічної роботи.


Начальник управління:

Петренко Алла Іванівна
каб. №204 тел.6-14-37

Заступник начальника управління:
Каштанюк Тетяна Миколаївна
каб. № 212 тел.6-01-41
 

Заступник начальника управління – начальник відділу з питань ветеранської політики
Кісліцина Марина Сергіївна
каб. 201 тел. 6-01-47


Відділ прийому громадян

Начальник відділу – Горова Лариса Степанівна

Заступник начальника відділу – Левченко Марина Вячеславівна

каб. 101, 105,108 тел. 4-61-73,6-09-48.


Відділ прийняття рішень

Начальник відділу – Цикалевич Тетяна Анатоліївна

каб. 102,103, 104,тел. 6-29-37.


Відділ формування виплатних документів

Ларіна Тетяна Юр’ївна

каб. 206,209 тел. 6-01-39,6-11-59.


Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами

Начальник відділу- Терещенко Людмила Миколаївна

каб. 203, тел. 6-67-45.


Відділ контролю

Начальник відділу- Удодік Надія Олексіївна

каб. 106, тел. 4-60-12.


Відділ з питань ветеранської політики
Заступник начальника управління - начальник відділу- Кісліцина Марина Сергіївна
каб. 201 тел. 6-01-47; каб. 205,207 тел. 6-02-40,6-11-59.


Відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та оздоровлення пільгових категорій громадян

начальник відділу- Сирай Катерина Миколаївна

каб. 208 тел. 6-10-23.


Відділ координації надання соціальних послуг

начальник відділу- Коморна Тетяна Іванівна

каб. 202 тел. 6-16-78.

 

Відділ обліково-економічної роботи

начальник відділу- головний бухгалтер Сапак Лідія Миколаївна

каб. 210,211 тел. 4-60-98.


І Н Ф О Р М А Ц І Я

щодо діючих комісій, рад, робочих груп при управлінні соціального захисту населення

п/п


Назва (комісії, робочої групи)

ПІП голови, секретаря комісії

Документ, яким створена комісія, робоча група (або документ про внесення змін)

1.

Комісія з питань поновлення прав реабілітованих та у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій

Виноградова Л. – голова, Коморна Т. – секретар.

Рішення виконавчого комітету БМР Броварського району Київської області від 17.01.2023р. № 20

2.

Комісія з надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Броварської міської територіальної громади

Виноградова Л. – голова, Коморна Т. – секретар.

Рішення виконавчого комітету БМР Броварського району Київської області від 09.01.2024р. № 23.

3.

Опікунська рада виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Виноградова Л. – голова, Шатило Н. – секретар.

Рішення виконавчого комітету БМР Броварського району Київської області від 30.03.2021р. № 212

4.

Комісія щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти),померли,осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб про призначення грошової компенсації.

Виноградова Л. – голова, – Шатило Н. секретар.

Рішення виконавчого комітету БМР Броварського району Київської області від 20.02.2024р. № 193

5.

Робоча група для опрацювання документів, які подаються на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Виноградова Л. – голова, Сирай К. – секретар.

Розпорядження міського голови від 16.08.2023 року №124-ОД

6.

Координаційна група з визначення потреб населення Броварської територіальної громади у соціальних послугах.

Виноградова Л. – голова, Іовенко Л. – секретар.

Розпорядження міського голови від 20.02.2024 року №23-ОД


З метою забезпечення реалізації політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Броварської міської територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров'я та інше), ветеранів війни та праці та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 21.12.2023 року №1439-61-08 було затверджено Програму «З турботою про кожного» на 2024-2026 роки» за посиланням.

З метою сприяння реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць України шляхом підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги, включення додаткових заходів соціальної підтримки, вирішення проблем матеріально-технічного, медичного спрямування, надання послуг професійної адаптації, залучення до активного цивільного життя, а також посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 21.12.2023 року №1438-61-08 було затверджено Програму підтримки Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки»  за посиланням.

Мешканцю
Управління містом
Бізнес та інвестиції
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux