Дія

Умови надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

28 листопада 2023

Право на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам мають особи:

 • які перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;
 • у яких житло зруйноване або непридатне для проживання та інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації до України.


З 01 серпня 2023 року допомога призначається на шість місяців внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги;

З 01 листопада 2023 року допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї.


Куди звернутися за допомогою 

Заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, за затвердженою формою, можна подати до управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Героїв України, 18, каб. 101, 105, 108, 203.

За наявності технічної можливості заява може подаватися в електронній формі за наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Для подання заяви з використанням мобільного додатка Порталу Дія уповноваженій особі необхідно:

 • встановити такий додаток на електронний пристрій, підключений до Інтернету, критерії якого підтримують використання такого додатка;
 • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу одночасного встановлення особи.

Заява, сформована з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, передається засобами Порталу дія шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами Мінсоцполітики до управління соціального захисту населення за місцем обліку внутрішньо переміщеної особи.


Вимоги до заяви про надання допомоги на проживання ВПО

Відповідно до пункту 20 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332, у заяві зазначаються:

 1. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. дата народження;
 4. відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
 5. адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
 6. номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
 7. наявність статусу особи з інвалідністю;
 8. відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.


Порядок звернення за допомогою

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги. Допомога такій дитині призначається, якщо вона не входить до складу сім’ї, якій вже виплачується допомога.


Заяву малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені:

 • особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;
 • особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;
 • особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилась без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Заяву про призначення допомоги особі, яка визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, може подавати її законний представник (опікун чи піклувальник).


Підстави для відмови у призначенні/продовженні виплати допомоги

Відповідно до пункту 7 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332, допомога не призначається/не виплачується внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звертається за її призначенням, починаючи з 01 серпні 2023 року, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання:

   1.внутрішньо переміщеною особою придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа). При цьому не враховуються:

 • мотоцикли вартістю до тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • самостійно зібрані транспортні засоби;
 • транспортні засоби, придбані особою з інвалідністю І та ІІ групи;
 • одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через управління соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;
 • транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами;
 • транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю І та ІІ групи, що досягли 80-ти річного віку.

   2.внутрішньо переміщеною особою здійснено на суму, що перевищує 100 тис гривень, купівлю: 

 • земельної ділянки, квартири (будинку);
 • іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, інших товарів довгострокового вжитку;
 • або оплачено (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних/житлово-комунальних послуг).

Дані норми не застосовуються до осіб, в яких пошкоджено/знищено житло.

   3.внутрішньо переміщена особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

   4.внутрішньо переміщена особа здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

   5.внутрішньо переміщена особа на 1 число місяця, з якого призначається допомога (або на 1 число місяця, в якому отримується допомога), має у власності житлове приміщення/частину житлового площею понад 13,65 кв. метра на одного члена сімї, яке розташоване на територіях, не включених до Переліку територій , на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

   6.внутрішньо переміщена особа здійснила купівлю квартири (будинку) за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

   7.внутрішньо переміщена особа перебуває на повному державному утриманнів будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

   8.внутрішньо переміщена особа перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування.

   9.внутрішньо переміщена особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі.


Внутрішньо переміщеній особі, яка перебувала за кордоном і яка вперше звертається за призначенням допомоги, виплата призначається на підставі заяви, особисто поданої не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну.


Підстави для припинення допомоги на проживання ВПО

 • нарахування та виплата допомоги припиняється та більше не призначається/поновлюється, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому стало відомо щодо повернення до покинутого місця проживання/виїзду за кордон на постійне місце проживання;
 • внутрішньо переміщені особи (крім малолітніх та неповнолітніх дітей) зареєстрували/задекларували місце свого проживання у житловому приміщенні/частині житлового приміщення, що зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, після факту їх пошкодження чи руйнування;
 • допомога не призначається, а її виплата припиняється у разі отримання інформації від правоохоронних органів про те, що особу (отримувача) було засуджено за вчинення кримінального правопорушення, або оголошено розшук.

 

Розмір допомоги та особливості її виплати

Допомога внутрішньо переміщеним особам за первинним зверненням (починаючи з 01.08.2023 року) призначається на шість місяців, та виплачується щомісяця на кожну особу у розмірі:

 • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис.грн.;
 • для інших осіб – 2 тис.грн.

Для таких осіб допомога може бути призначена на наступний шестимісячний період автоматично, якщо це:

 • особи пенсійного віку;
 • особи з інвалідністю/діти з інвалідністю;
 • особи, які доглядають за особою з інвалідністю;
 • особи, які надають соціальні послуги та отримують відповідну компенсацію;
 • особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
 • студенти денної або дуальної форми навчання;
 • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;
 • якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність (9444 грн.).


ВАЖЛИВО!!!

 • загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення;
 • для внутрішньо переміщених осіб, які попередньо (до 01.08.2023) були отримувачами допомоги на проживання, починаючи з 01.08.2023 такі виплати продовжуються автоматично на один шестимісячний період.


Уряд продовжив виплату допомоги для ВПО

26 січня поточного року Урядом прийнято постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб», якою продовжено виплати на проживання ВПО наступним чином:

 • виплату допомоги всім внутрішньо переміщеним особам, які її отримували до 01 лютого 2024 року, автоматично буде продовжено до 01 березня (без додаткового звернення).
 • з 1 березня 2024 року виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат – тих ВПО, які належать до більш вразливих категорій громадян.


Так, з 1 березня виплата допомоги на проживання автоматично продовжиться ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

 • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність (9444 грн.);
 • осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.


Крім цього, значній кількості внутрішньо переміщених осіб буде продовжено виплати ще на 6 місяців, після подання нової заяви , а саме:


Для малозабезпечених сімей:

 • де діти до 14 років не мають змоги відвідувати навчальні заклади;
 • у складі сім’ї є непрацюючі особи, які доглядають дитину до 14 років та проживають в зоні бойових або можливих бойових дій;
 • членам сімей з числа ВПО, які проживають на умовно безпечних територіях, проте у школах і садочках відсутні вільні місця для навчання оффлайн та можливість влаштувати дітей у навчально-виховні заклади приймаючої громади.


Для сімей, в яких один з членів сімї доглядає:

 • за особою з інвалідністю І групи;
 • дитиною з інвалідністю віком до 18 років;
 • за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • за особою, яка досягла 80-річного віку;
 • за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально.


Для сімей, де є особи, які не працевлаштовані:

 • у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна, або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалися та в сім’ї є діти, які навчаються в школах/вузах. Допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї;
 • у яких є працездатні особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, розпочали відповідну діяльність/ отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/грант/ мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання та у складі сім’ї є діти віком до 14 років, які навчаються в школах/вузах. Допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї.


Для інших категорій внутрішньо переміщених осіб:

 • малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника;
 • вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності – для жінок, яких віднесено до І- ІV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).;
 • особам, які втратили працездатність, але не набули права на пенсійну виплату.


ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ! Якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, (крім особи, яка здійснює догляд), не сприятиме своїй зайнятості протягом місяця з дня перепризначення допомоги (наприклад, не працевлаштується АБО зніметься з обліку в Центрі зайнятості), - виплату допомоги буде припинено.


ВАЖЛИВО! Звертатись за перепризначенням допомоги для ВПО з 1 березня можливо вже, починаючи з 1 лютого 2024 року. Тим, хто звернеться з новою заявою у лютому – березні 2024 допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня. 

Мешканцю
Управління містом
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux