Дія

Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

01 квітня 2024

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області

Оголошує конкурс програм (проектів, заходів), інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за кошти місцевого бюджету у 2024 році.

Мета конкурсу - забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачені у місцевому бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства згідно з пунктом 6.17., розділу 6 «Заходи Програми та їх фінансування» програми «З турботою про кожного» на 2024 - 2026 роки» зі змінами, затвердженої рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 21.12.2023р. № 1438-61-08.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за кошти місцевого бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області № 327 від 26.03.2024 р.

До участі у конкурсному відборі допускаються інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, діяльність яких поширюється на територію Броварської міської територіальної громади .

Пріоритетні завдання проектів (програм,заходів), що надаються для участі у конкурсі,мають бути спрямовані на розв'язання проблем, актуальних під час воєнного стану, на реалізацію та налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства у ефективній діяльності на благо Броварської міської територіальної громади.

Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства за такими пріоритетними напрямками:

1. волонтерська діяльність:

 • допомога з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, безпритульних, осіб, які потребують соціальної реабілітації, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • допомога громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, внутрішньо переміщеним особам;
 • допомога Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України;

2. підвищення іміджу волонтерської діяльності, розвиток та залучення жителів до волонтерства в громаді;

3. утвердження української національної та громадянської ідентичності за напрямками національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти;

4. провадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації в суспільство осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

5. подолання суспільних стереотипів щодо людей з інвалідністю та формування толерантного середовища.

6. соціально-психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складній життєвій ситуації;

Програми ( проекти, заходи) можуть включати вищевказані напрямки діяльності, але не обмежуватися цим переліком.


У разі визнання проекту переможцем конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Фінансова підтримка не передбачає фінансування капітальних видатків, а також виплату заробітної плати та гонорарів.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу) – 150 000 грн.

Не допускаються до участі у конкурсі інститути громадянського суспільства в разі, коли:

інформація, зазначена у конкурсній пропозиції, не відповідає інформаціі про інститут громадянського суспільства, що міститься в державних реєстрах;

інститути громадянського суспільства не зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та не зареєстровані як юридична особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, діяльність яких поширюється на територію Броварської міської територіальної громади;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційної заяви на адресу організатора конкурсу;

 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі ;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);
 • конкурсна пропозиція не відповідає адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які спрямовані на отримання прибутку.


За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85 відсотків вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 відсотків необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.


Для участі у Конкурсному відборі інститутів громадянського суспільства подають:

1) заяву про участь у конкурсі, затвердженої форми (додаток 1);

2) копію статуту інституту громадянського суспільства ;

3) копію рішення уповноваженого органу про внесення інститутів громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

5) коротку інформацію про діяльність та досвід роботи інституту громадянського суспільства;

6) опис проекту за затвердженою формою та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додатки 2 та додаток 3).

Увага! В описі програми (проекту, заходу), який інститут громадянського суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов'язково повинна бути зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.

Увага!Відшкодування адміністративних витрат на організаційне та матеріально – технічне забезпечення інститутів громадянського суспільства для виконання (реалізації) програм (проектів,заходів) за рахунок бюджетних коштів проводиться у розмірі не більше 20 відсотків.

7) звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році);

8) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проекту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

УВАГА! На кожному аркуші копій документів керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», вказується дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше, ніж на один бюджетний рік.

Конкурсна пропозиція подається організатору конкурсу у друкованій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Переможці конкурсу будуть визначені до 01.05.2024 року.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу (до 16.04.2024 року).

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Героїв України, 18, кабінет 212, телефон (04594) 6-01-41, 6-14-37 та на електронну адресу upsznmbrovary@ukr.net, щодня, крім суботи, неділі з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45), у п’ятницю з 8-00 до 15-45.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

 • реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у попередньому році (за наявності);
 • відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

За додатковою інформацією звертатися до секретаря Конкурсної комісії - Каштанюк Тетяни Миколаївни за телефоном (04594) 6-01-41 або за електронною адресою upsznmbrovary@ukr.net, щодня, крім суботи, неділі з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45), у п’ятницю з 8-00 до 15-45.

Строки проведення конкурсу:

* 16.04.2024 року з 14-00 до 16-00 - I етап конкурсу – індивідуальне оцінювання;

* 18.04.2024 року з 14-00 до 17-00 – II етап конкурсу – відкритий захист конкурсних пропозицій.


Організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів після затвердження рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його офіційному веб-порталі Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу шляхом надсилання відповідної скарги організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в судовому порядку.

Мешканцю
Управління містом
Бізнес та інвестиції
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux